Xe WAVE TQ độ dữ cho ANH HÙNG......XA LỘ

[b]CẦN BÁN 01 WAVE TQ LÊN TOÀN BỘ ĐỒ NHẬT:[/b] [b]_DÀN ÁO WAVE ZX 110[/b] [b]_ĐẦU WAVE @[/b] [b]_CẶP BÁNH MÂM RAIDER2[/b] [b]_THẮNG DĨA SUZUKI[/b] [b]_PÔ FUTURE NEO[/b] [b]_GÁC CHÂN DÀI INOX[/b] [b]_BỘ NỒI 110 WAVE THÁI[/b] [b]_DÊN FUTURE NEO[/b] [b]MÁY ÊM MẠNH-TỐC ĐỘ CÓ THỂ.......[/b] [b]*VÀI HÌNH ẢNH THAM KHẢO:[/b] [URL=http://nd3.upanh.com/b4.s12.d1/fce6ab838f493d20dc855cdb417d28b8_36171303.hinh0402.jpg][img]http://nd3.upanh.com/b4.s12.d1/fce6ab838f493d20dc855cdb417d28b8_36171303.hinh0402.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd5.upanh.com/b6.s20.d1/9a3666a26e36539c76a223377216228b_36171305.hinh0403.jpg][img]http://nd5.upanh.com/b6.s20.d1/9a3666a26e36539c76a223377216228b_36171305.hinh0403.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd7.upanh.com/b3.s2.d4/006c3e9053d045c6cd5b19f4ac511551_36171307.hinh0404.jpg][img]http://nd7.upanh.com/b3.s2.d4/006c3e9053d045c6cd5b19f4ac511551_36171307.hinh0404.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd9.upanh.com/b5.s15.d2/900038d78bde411627d01d70b22cf743_36171309.hinh0405.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b5.s15.d2/900038d78bde411627d01d70b22cf743_36171309.hinh0405.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd1.upanh.com/b3.s11.d1/43be3b81d21275cf03e0ae644d86a1dd_36171311.hinh0406.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b3.s11.d1/43be3b81d21275cf03e0ae644d86a1dd_36171311.hinh0406.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd5.upanh.com/b2.s6.d2/4191073ccda84e7910ec5629465847bd_36171315.hinh0409.jpg][img]http://nd5.upanh.com/b2.s6.d2/4191073ccda84e7910ec5629465847bd_36171315.hinh0409.jpg[/img][/URL] GIÁ:18.000.000Đ LH:01884794554 gặp QUANG XEM XE TẠI Q1-HCM