Xe đạp trẻ em giá rẻ

[img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne1.upanh.com/b4.s4.d2/82a81e9ae22830b19bdd5ce687598e3d_37291381.img0506.700x0.jpg][img]http://ne1.upanh.com/b4.s4.d2/82a81e9ae22830b19bdd5ce687598e3d_37291381.img0506.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://ne6.upanh.com/b1.s2.d1/66b1c3bd0478b3eed6b92882399beecc_37291476.img0521.700x0.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne6.upanh.com/b1.s2.d1/66b1c3bd0478b3eed6b92882399beecc_37291476.img0521.700x0.jpg][img]http://ne6.upanh.com/b1.s2.d1/66b1c3bd0478b3eed6b92882399beecc_37291476.img0521.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=DarkGreen][i][b][COLOR=Red] giá 330,000 đồng /chiếc [/FONT][/FONT][/b][/i][/FONT][/FONT] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [i][COLOR=Indigo] Xe đạp Nuti [COLOR=SeaGreen]green[/FONT] XANH cho trẻ từ 3->6 tuổi đường kính bánh xe 35 cm chiều cao yên điều chỉnh +- 40->50 cm[/FONT][/b][/FONT][/i] . [COLOR=Red]vì tay lái dài nên chỉ thích hợp cho bé từ 3 tuổi trở lên [/FONT] [URL=http://ne0.upanh.com/b3.s19.d1/c5c858f9442057a0e39a7e8dfbc4225b_37291500.img0525.700x0.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne0.upanh.com/b3.s19.d1/c5c858f9442057a0e39a7e8dfbc4225b_37291500.img0525.700x0.jpg][img]http://ne0.upanh.com/b3.s19.d1/c5c858f9442057a0e39a7e8dfbc4225b_37291500.img0525.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://ne5.upanh.com/b6.s16.d2/e150c97bbb851a93ca6213bfd2bc216c_37291495.img0524.700x0.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne5.upanh.com/b6.s16.d2/e150c97bbb851a93ca6213bfd2bc216c_37291495.img0524.700x0.jpg][img]http://ne5.upanh.com/b6.s16.d2/e150c97bbb851a93ca6213bfd2bc216c_37291495.img0524.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=DarkRed] [/FONT][/b][/FONT] [b][b][b][b][b][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][img]http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif[/img][/URL][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][COLOR=DarkGreen][i][b][COLOR=Red] [img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne9.upanh.com/b2.s2.d1/c358daafb42f1d860f899f51340ab555_37291539.img0531.700x0.jpg][img]http://ne9.upanh.com/b2.s2.d1/c358daafb42f1d860f899f51340ab555_37291539.img0531.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://ne5.upanh.com/b5.s16.d2/96bf708a4fa475b3c226eecc2f7dd562_37291545.img0533copy.700x0.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne5.upanh.com/b5.s16.d2/96bf708a4fa475b3c226eecc2f7dd562_37291545.img0533copy.700x0.jpg][img]http://ne5.upanh.com/b5.s16.d2/96bf708a4fa475b3c226eecc2f7dd562_37291545.img0533copy.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [/FONT][/b][/FONT][/i][i][COLOR=Indigo] [URL=http://ne1.upanh.com/b4.s16.d2/b18c4123f69172e1706bb1ea51571f7b_37291541.img0532.700x0.jpg][URL=http://ne1.upanh.com/b4.s16.d2/b18c4123f69172e1706bb1ea51571f7b_37291541.img0532.700x0.jpg][img]http://ne1.upanh.com/b4.s16.d2/b18c4123f69172e1706bb1ea51571f7b_37291541.img0532.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [/FONT][/b][/FONT][/i] [b][b][b][b][b][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][img]http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif[/img][/URL][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][COLOR=DarkGreen][i][b][COLOR=Red] [img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne4.upanh.com/b4.s2.d4/de27eae90bb3412457860e375aa68efe_37291574.img0538copy.700x0.jpg][img]http://ne4.upanh.com/b4.s2.d4/de27eae90bb3412457860e375aa68efe_37291574.img0538copy.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red] [URL=http://ne1.upanh.com/b6.s20.d1/5497bedf05a6d14ad392264fcf579eac_37291551.img0534.700x0.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://ne1.upanh.com/b6.s20.d1/5497bedf05a6d14ad392264fcf579eac_37291551.img0534.700x0.jpg][img]http://ne1.upanh.com/b6.s20.d1/5497bedf05a6d14ad392264fcf579eac_37291551.img0534.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] Có yên bọc nệm phía sau để bé có thể chở em ,bạn đi cùng (hàng đợt trước không có nệm nên chị em đã mua hàng pls đừng hỏi mình thêm cái yên tks )[/FONT][/FONT][/b][/FONT][/i] [b][b][b][b][b][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][COLOR=#000080][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][URL=http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif][img]http://img44.yfrog.com/img44/3719/hotu.gif[/img][/URL][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][COLOR=DarkGreen][i][b][COLOR=Red] [img]http://nf0.upanh.com/b1.s20.d2/0d6f1090a5fd907c11287e67d4c0a056_38358710.456copy.700x0.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=Red]Hoặc Từ Nguyễn Thị Thập[/FONT][/FONT][/b][b][COLOR=Red] có thể đi đường Mai Văn Vĩnh [/FONT] [URL=http://farm3.anhso.net/upload/20110610/11/m/anhso-113526_map.jpg][URL=http://farm3.anhso.net/upload/20110610/11/m/anhso-113526_map.jpg][img]http://farm3.anhso.net/upload/20110610/11/m/anhso-113526_map.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [COLOR=RoyalBlue][b][COLOR=Red] [/FONT] [/b][/FONT]