Vài đồng hồ cổ Liên Xô bọc vàng rất đẹp đáng sưu tập cần bán

[COLOR=Red][b]Poljot [/b][/FONT][/FONT][SIZE=2]Bọc vàng 20AU, mặt 35mm, mỏng dính, máy 17j mỏng dành cho các bác hiểu sâu, tuổi đời hơn 40 năm, máy lên dây cót [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/29/mr_287634_f83beccfb00a2182.jpg[/img][/FONT] [SIZE=2] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/02/mr_287634_40d7a24653842312.jpg[/img] Cặp Razia cỡ trung, chiếc mặt Rạng đông như mới tinh, cả hai có vỏ bọc vàng 10Au, máy lên dây cót[/FONT] [SIZE=2] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/02/mr_287634_315e1d1b31edceb8.jpg[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/29/mr_287634_0bbef9167d0c4467.jpg[/img][/FONT] [SIZE=2] POBEDA [/FONT]2 tập kinh điển với kim rốn T[SIZE=2]uổi đời cũng tầm trên dưới 40 năm, vỏ bọc vàng 10AU, kim rốn, máy cót chấm hết [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/02/mr_287634_fcaee9e7c8399373.jpg[/img] [/FONT][SIZE=2] Chiếc Lutr máy 23j mạ vàng, vỏ bọc vàng nhưng nhiều chỗ đã kém. tuy nhiên nhìn tổng thể chấm hết[/FONT] [SIZE=2] [b]Giá tốt 1850k [/b][/FONT] [SIZE=2]( KMC) [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/02/mr_287634_59d2af3587b45174.jpg[/img][/FONT][SIZE=2][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/04/29/mr_287634_9a9daf6bb367e907.jpg[/img] Không biết nói gì với [b]Votstok [/b]hàng chuyên dụng cho quân đội Nga với chiếc 18j bọc vàng như mới tinh hàm cấp tá mới được diện em này. Bấc nào bên quân đội dưới cấp tá đừng nên đeo vì sếp nhìn thấy khác gì mình nói ông về hưu tôi lên thay là vừa [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/05/02/mr_287634_d76bb480536f708a.jpg[/img] [/FONT]