xoa doi bong trong fifa online 2

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post

4 Tháng Giêng 2013 ... Những thay đổi trong phiên bản 2.0.1: ... Thêm chức năng kiểm tra việc chọn thư mục cài FIFA Online 2 đã đúng hay chưa - Thêm chức năng chọn nhanh Bóng, Bảng tỉ số, Mặt cỏ trước mỗi trận ... Xoá chức năng chụp hình...[Phần mềm] Patch FIFA v2.0.1 !!! go.vn [Không virus, keylog - Kiểm ... Read more

Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
    Allowed Style properties: color, font

Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
[ Different Image ]
Captcha