xin rom goc i9000

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  HN - Nhận up rom, root điện thoại android: Samsung, HTC, LG, Sony ...

  23 Tháng 4 2013 ... Samsung i9000 up rom gốc, 2.2.1, 2.3.3 (Có tiếng việt), 2.3.5 ... Sony LT18i up rom 2.3.4, 4.0.4, máy nào update trực tiếp bị mất nguồn thì đem ......HCM - Rất nhiều loại LG - 5Giay Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha