xe air blade 2013 1lit xang chay bao nhieu km

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  HONDA @ CÓ TỐT KHÔNG? XĂNG BAO NHIÊU KM/

  11 Tháng Bảy 2012 ... vậy chứ hxưa mua chiếc @ mua bao nhiu tiền bạn...theo thời thôi bạn ơi,quang trọng phấn đấu thôi ... 19-08-2013, 06:23 PM #27 ... chạy hơn 50km/1lit xăng đường trường ai có SH ... Xe Airblade fi thái chạy bao nhiêu km/lit....HONDA @ CÓ TỐT KHÔNG? XĂNG BAO NHIÊU KM/LÍT - Trang 3 Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha