viet nam mua vu khi gi nam 2013

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Việt Nam bắt đầu show hàng tên lửa, từ từ show hết hàng nóng để an

  6 ngày trước ... Việt Nam dù trang bị vũ khí chủ yếu để bảo vệ đất nước nhưng lâu lâu cũng ... để người dân biết tiền thuế của họ nhà nước đã mua cái và làm . .... Ngày cuối cùng của năm 2013, chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên mang ......Việt Nam bắt đầu show hàng tên lửa, từ từ show hết hàng nóng để ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha