tim hieu ga peru

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Gà - Bán Gà Da Chien , Gà Mỹ , Gà peru ....vv vipppppppppp

  15 Tháng 4 2012 ... Bán con các loại peru, asil, mỹ và giá cho anh em tham khảo. con 1 tháng tuổi: - Peru rặc: 3.000.000đ 1 cặp - asil rặc: 2.500.000đ 1 cặp ......bán gà Peru, Asil, Mỹ các loại Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha