tieng chim quanh quach hot

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Chim - Bán chào mào non-bách thanh non-quạch bụng vàng non-bìm bịp ...

  Chào toàn thể anh em trên 5giay.vn Và tấc cả anh em có đam mê chơi chim cảnh trên toàn quốc ! ... Đặt lịch Auto Up - Auto Hot ... Đó là bẫy chim cu gáy ( chim cu cồm ) bằng bẫy giò và chim mồi cu gáy hoặc tiếng kêu được phát ra ... giò này cắm vào chỗ cu gáy hay tới ăn thì chim cu gáy đi lanh quanh cũng vướng vào giò  ......Cách bẫy chim cu gáy - bằng giò bẫy chim cu - hiệu quả cao ... - 5Giay Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha