tiếng trao trảo

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Tiếng rao miệt vườn

  14 Tháng Năm 2008 ... Ngõ vào thôn nào có xa xôi gì, tiếng còi xe thở dài còn nghe được. ... phù sa, người ấy cất tiếng rao làm con trao trảo giật mình bay trốn vào tán ......Tiếng rao miệt vườn Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha