sua loi mam hinh den trong dot kich main g41

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
HCM - Main Asus G31 = 500K, G41= 550k, H67= 1500k, chỉ có tại www ...

Main Asus G31 = 500K, G41=...HCM - Main Asus G31 = 500K, G41= 550k, H67= 1500k, chỉ có tại www ... Read more

Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
    Allowed Style properties: color, font

Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
[ Different Image ]
Captcha