mua bo mach ampli 200w 1 kenh

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  AUDIOGIATOT.COM Chuyên Bán DENON –Jamo – B&W – JBL – Marantz ...

  3 Tháng Giêng 2013 ... Xin giới thiệu, cung cấp đến các bạn một số board mạch phát triển ứng dụng tự ... hai kênh A,B lệch pha 90 độ .... dòng ra: 0~12A (100W; có thể lên đến 200W nếu môi trường tản nhiệt tôt) ... Output voltage range: 1 V-22 V (step-up mode, output must be .... (các bạn ở tỉnh có thể liên hệ email để mua hàng)...Thiết bị khác - Arduino-Board mạch phát triển ứng dụng cho Sinh ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha