mo bai trong doan van mieu ta canh dong lua

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  HCM - Thiệp valentine 2013

  3 ngày trước ... VN cần trang bị và sản xuất nhiều tên lửa, đặt trong núi thì trên thế giới này ... Kíp huấn luyện cùng nhau thực hiện nhiều công đoạn một cách khẩn trương và chính xác. ... Tiếp theo, vấn đề Biển Đông ngày càng nóng lên, trực tiếp liên ... lợi ích đã có, tài nguyên tiềm năng, con bài tranh chấp, chiếm cơ hội ......Việt Nam bắt đầu show hàng tên lửa, từ từ show hết hàng nóng để ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha