long chim hoa my o bien hoa

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Chim - Bán bộ chim họa mi mẫu hót đá (2 mùa) + lồng ông Tuất (có ...

  9 Tháng Giêng 2014 ... chim họa mi thuần mùa 3,chim dạn cầm lồng ko chao, to con trên 70g, đang lửa chơi cội tốt, chơi cánh bền, xòe khoảng 80%, siêng miệng ......Họa Mi thuần to con siêng cánh - lồng kiếm 60 nan Biên Hòa hàng đặt Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha