huong dan nau che khuc abch

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
HCM - CHUYÊN CUNG CẤP CHÈ KHÚC BẠCH

29 Tháng 4 2012 ... Khúc bạch cafe: 70k/ ổ 700g ( vị tiramisu) Khúc bạch .... Hồi chiều đem kem vô cho mấy bạn làm chung thử. .... Em phải nghĩ cách chế biến sao mà ăn kem của em không bị lên kg thì chị mới làm khách hàng thân thiết của em....HCM - Chả Ngũ Sắc, gà Jambon,crepe sầu riêng,xiên que giá rẻ Read more

Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
[ Different Image ]
Captcha