ga tre lai my 75 da tien

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Gà tre tiền.nòi đẻn...

  4 ngày trước ... Mình bán gà trên 5 GIAY đã lâu cám ơn tất cả anh em xa gần đã ủng hộ mình trong ... [ ] Tre mỹ lai 75% 9tháng 1kg, gà đá tiền giá lại mềm!...Gà - Tre Mỹ Lai sill dăm bông 1kg270 đá tiền lớn có thành tích. - 5Giay Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha