ga my da thua can mai

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Gà tre Lai Mỹ, Mỹ Lai Rừng ( đá xổ lớn), Thua Xỉu Bán Giá Cản Mái

  Cần thanh lý nhiều tre trống và mái lai nặng cho anh em cản mái hay nuôi lại đá phá lấu,khoảng 10 trống trạng 900g-1kg2( lỏn lẻn hay gà thua cản....Thanh lý số lượng lớn trống và mái tre lai mỹ cho ae cản mái Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha