ga beru

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Gà - Trại gà Pêru Quốc Sơn - Chuyên gà Pêru nhập và f1

  3 Tháng Sáu 2014 ... GÀ tre mỹ 1,3 kg Gà beru 2 kg 6 tháng giá bán 1 .000.000 g g2 Gà tre mỹ 1,3 kg giá bán :1.200.000 Gà tre lai 1,1 kg Giá bán :1.000.000 (gà úa ......Gà - Cần thanh lý gà tre mỹ .gà beru Read more

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha