dan chuong trinh tong ket nam hoc 2012 2013

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Máy Tính Cũ - Tri Thức Mới" - Một chương trình thực sự ý nghĩa

  6 ngày trước ... Buổi huấn luyện dây chuyền sản xuất đạn tên lửa C75 của tiểu đoàn kỹ thuật .... Chương trình mua lượng lớn tàu tên lửa Molniya Nga của Việt Nam cũng .... Năm 2012, Không quân Việt Nam trang bị tổng cộng 24 máy bay chiến .... ký kết hợp đồng mua máy bay L-410 của CH Séc từ trước năm 2013 và sẽ ......Việt Nam bắt đầu show hàng tên lửa, từ từ show hết hàng nóng để ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha