da ga peru

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Trại gà Pêru Quốc Sơn- Chuyên Pêru Zin, Pêru lai, Pêru đá độ lớn

  3 ngày trước ... 13,5th đang đổ lông nặng 3kg3 đổ lông xong trạng 3kg5, lông mã mã lại, lưng gù tròn như trái banh zo tay 1 cục mồng, tích con nhập ......Gà - Gà Peru nhập cho ae đổ nọc or đá, Gallos Navajeros Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha