corel bia mo

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  igo-tuyensale-g-hai.jpg

  Dạ em mới học xong 2 phần Corel & photoshop....các a chị có chỗ nào giới .... em 5s biết thì chỉ dùm em nhe, em bao uống cafe Highland.. Ước : ... Shock: 20 boom bia Heineken 5 lit dành cho anh em 5giay...end 23g59 ngày 05.02.2013 ....CLUB PHOTOGRAPHER dành cho anh em 5giay - Trang 482 Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha