cây lá găng

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  HCM - Sương Sâm giải nhiệt thanh lọc cơ thể

  Bánh tráng phơi sương cuốn cá lóc nướng lá sen + rau rừng ... cây mía lau, cây thuốc dòi, lá sương sâm, lá găng trắng để chế biến đồ uống tươi; cây đậu rồng, ......HN - Món ngon Nam Bộ giữa đất Hà Thành. Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha