cách root va uprom cho hkphone hd4

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  HCM - Giao lưu Panasonic Eluga P02E Docomo, XT Nhật,Fullbox,Đen,5 ...

  Giao lưu Panasonic Eluga P02E...HCM - Giao lưu Panasonic Eluga P02E Docomo, XT Nhật,Fullbox,Đen,5 ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha