cách nuôi chim chào mào hót hay

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Chào mào của ro-

  3 Tháng Sáu 2014 ... Chào mào má trắng lên hai mùa, mới xong lông, đang vào lửa,mồng hơi ... Than rừng 2 mùa, trung chim dài đòn, dang chim hót múa,treo lên hót xòe, ... đút dế ăn trên tay, bị lộn mèo,thích hợp nuôi nghe hót hoặc nuôi đá. ... đòn, siêng hót, dạn người không tật lỗi, chơi hót hay đá đều được, đút dế ăn vô tư....Bến Tre- Chim cảnh các loại: than , lửa, chào mào, họa mi ... - 5Giay Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha