cách làm lá hoa sen bằng vải voan

IP
Report
Good

https://www.youtube.com/watch?v=L10zUhEdzRw

Hướng dẫn làm lá sen/súng

Hướng dẫn làm bình hoa sen voan cho ngày tết đến

 

I/ Nguyên liệu,dụng cụ:

- Búp sen, nhụy sen, gương sen: các bạn mua có sẵn ( Đại Quang Minh).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        -     Kẻm giấy.

-                             - Khuôn hoặc bạn có thể mua ống nước cỡ vừa bằng cánh sen.

-                   - Vải voan màu cánh sen.

-                   - Kềm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Cách thực hiện:

 

- Dùng kẻm quấn quanh ống , se lại thành vòng tròn bằng kềm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Bạn bóp vòng tròn thành vòng như hình bên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạo cánh hoa : Bọc cánh hoa bằng vải voan kéo giản như hình bên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Kéo dồn voan xuống gọn và thẳng voan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dùng chỉ quấn thật chặc khoảng 8-10vòng bứt chỉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Các cánh được bọc voan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Lên bông sen: Đặt từ cánh hoa một vào nhụy tay trái giữ chặc tay phải quấn chỉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Đặt đều 6 cánh quấn chặc như hình bên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Lớp cánh thứ hai tương tự như lớp thứ nhất, cánh thứ hai xen kẽ với cánh thứ nhất

-          Một hoa sen nở hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Bạn có thể làm thêm một lớp cánh để được hoa nở to.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Bó hoa hoàn chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Được cắm vào bình

 

 

 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VỚI BÌNH HOA NGÀY TẾT

 

 

 

 

 

 

 hoacuoi (Theo hoacuoi.tk)


Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
[ Different Image ]
Captcha