cách đấu dây motor quạt

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Đồng Nai - Trùm ve chai Biên Hòa < Có Píc >

  3 ngày trước ... Đặt lịch Auto Up - Auto Hot ... Buổi huấn luyện dây chuyền sản xuất đạn tên lửa C75 của tiểu đoàn kỹ thuật Trung ... Kíp huấn luyện cùng nhau thực hiện nhiều công đoạn một cách khẩn trương và chính xác. ..... Thứ hai, tên lửa này không chỉ có thể đánh chặn máy bay chiến đấu trong phạm vi 150 km, ......Việt Nam bắt đầu show hàng tên lửa, từ từ show hết hàng nóng để ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha