ban keo bay chim se can tho

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Toàn Quốc - đại lý bán keo bẩy chim sẻ( siêu rẻ--siêu dính ...

  16 Tháng 4 2014 ... Sơn ca số 2 = 30k/lạng (dành cho chim đã xong lông, cần kéo lên hót) ... Nên dùng cho chim mới, hoặc chim ít tuổi lồng, chim đang thời kì dựng. ... hỗ trợ chim lên líu, chim sẽ có sự thay đổi chậm nhất trong vòng 7 ngày và bật ......Toàn Quốc - Bán lẻ và Phân Phối ( Sỉ ) Cám Hiển Bảo Khánh ! Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha