1280 mat nguon co dao dong

Notes

No body post here, You can post first post here.! Click here to post
  Bình Dương - 1202, A1 mini, T800, 6110i, D999.....Trở lại Bình ...

  16 Tháng Sáu 2012 ... Nhận thay màn hình các loại máy tính bảng trong toppic cuả mình ! .... Novo 7 RainbowBắt đầu với dòng máy tính bản gọi là Ainol Novo 7 .... Nguồn điện, 5V - 2A ..... Phiên bản mới giao diện Android 4.1: Sắc nét và mượt mà hơn. .... 10 Androdi Quad Core Tablet, Ainol Novo 10 Captain sử dụng 1280 ......BÁN SỈ - BÁN LẺ CÁC DÒNG MÁY TÍNH BẢNG TRUNG QUỐC ... Read more

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  [ Different Image ]
  Captcha