Thuytienfashion CHUYÊN bán buôN lẻ quần áo váy cúp ngực rẻ,chất lượng topic HÀ NỘI

[p][style=color: #ff0000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]             ________ THUYTTIENFSHION _________[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]                                          [/style][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]LIÊN HỆ[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]                       SDT : 0974508506[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]{ mink tên thủy tiên sn92 cho các nàng rễ xưng hô có gì[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]thắc măc nt hoặc goi trưc tiê[/style][/style][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;][style=text-decoration: underline;]pp cho m[/style]jk vì mình bận ko onl[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]được [/style][/style][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]} [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]                    YAHOO : SOCOLA_NUOCDAEMDO[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;] [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]        ĐỊA CHỈ : SỐ 11 CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ QUẬN HOÀN[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]KIẾM HÀ NÔI [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;]       _____   S2   _______   S2   _______   S2   ______[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;] [style=color: #ff00ff;]                [/style][style=color: #008000;]STK :0011003198845[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;][style=color: #008000;] CHỦ KHOẢN  : PHẠM THỊ THÙY LINH[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;][style=color: #008000;] NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;] [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;][style=color: #0000ff;][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183628_img_2762.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183658_img_2761.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183814_img_2732.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183842_img_2773.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183900_img_2734.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010183929_img_2740.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184001_img_2756.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184033_img_2759.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184236_img_2777.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184255_img_2776.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184352_img_2778.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184416_img_2769.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184436_img_2763.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010184635_img_2770.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185354_img_2765.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185436_img_2766.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827022945_img_1823.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185548_img_2754.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185632_img_2755.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185738_img_2749.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185801_img_2748.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185818_img_2750.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185910_img_2751.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010185939_img_2779.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/10/item/456/455665/20111010190003_img_2736.jpg[/img] [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/11/item/456/455665/20110711035350_img0206700x0_700x0.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/11/item/456/455665/20110711035128_img0202700x0_700x0.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/11/item/456/455665/20110711005426_img0216700x0_700x0.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827023953_img_1830.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/26/item/456/455665/20110926174758_94181303031265_sao_viet_vay_ngan__26.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/11/item/456/455665/20110711035415_img0517_700x0.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/12/item/456/455665/20110712162655_img_0837.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/13/item/456/455665/20110713231850_img_0637.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/18/item/456/455665/20110718024429_img_0509.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827022643_img_1713.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/28/item/456/455665/20110928021903_img_2568.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/28/item/456/455665/20110928021952_img_2569.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/28/item/456/455665/20110928020807_img_2547.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/11/item/456/455665/20110911033434_img_2122.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827023654_img_1835.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827023455_img_1837.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/06/item/456/455665/20110906022550_img_1996.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/05/item/456/455665/20110905160836_img_2017.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/06/item/456/455665/20110906022404_img_2077.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/23/item/456/455665/20110723161807_img0972.700x0.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/10/11/item/456/455665/20111011053047_img_2119.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/28/item/456/455665/20110928021903_img_2568.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/09/28/item/456/455665/20110928021952_img_2569.png[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/08/27/item/456/455665/20110827023344_img_1828.png[/img][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] ^.^ hãy đến với ta để các nàng thât sự đẹp và quyễn rũ hơn trong mắt mọi người ^.^[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] VỚI PHƯƠNG CHÂM :[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] _^.^_ VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN ,VỪA LÒNG KHACK ĐI _^.^_[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] *chắc chắn shop sẽ khiến các nàng thật sự hài lòng vê giá cả,chất lượng cũng như sự phục vụ nhiệt tinh của mình[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]với phương châm [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]                            (^.^) ___________(^.^)[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] SHOPC CHUYÊN BÁN BUÔN,LẺ QUẦN ÁO,VÁY JUM CÚP NGỰC FEKE 1 CỰC CHUẨN SIÊU ĐẨY V1                           (^.^) ___________ (^.^)[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]                                 RẺ NHẤT ENBAC          [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] [style=color: #ff00ff;]       GIAO BUÔN SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CẠNH TRANH  [/style]                _______ !      (^.^ )        !_______[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]  * 100%DO SHOP TỰ CHỤP THẾ LÊN AN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG NHÉ[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]  *với toàn bộ mẫu toàn là hàng feke 1 cực chuẩn của các hãng nổi tiếng như D&G ,MNG,ZAZA....[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]  *Hàng đã rẻ vì vậy mong các nàng đừng trả giá hay so sánhvới cac shop khác tiền nào của ấy đừng ham rẻ hơn vài ba chục mà mua phải hàng loaj 2 nhé kiểu dáng thì y hệt đấy nhưng chất vải thì khác hẳn nhé,mặc hay bị xù,đường chỉ thì nhanh tuột ,tang xấu[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] *mà mình cũng ko cần quảng cáo nhiều nữa ai mua hàng nhà mình thì bjet chất lượng đảm bảo chuẩn từ tag cho đến đương chỉ.riêng áo,váy cúp ngực nhà mình thì siêu đẩy nhé ,vì mình rất thjk mặc áo cúp ngưc lên rất tự tin khi nói rằng mình là dân sành chọn áo ,váy cúp ngực   _____(^.^)____ HAY ĐẾN ĐỂ CẢM NHẬN ___(^.^)____                                       LIÊN HỆ [style=color: #ff00ff;]              ĐT : 0974508506[/style] CO GJ THẮC MẮC HAY MUỐN HỎI VỀ SP THI CÁC NÀNG NT HOẶ gd CHO MÌNH VÌ MÌNH BẬN ĐJ LÀM KO TRA LỜI RERY TRÊN TOPIC ĐƯỢC            [style=color: #00ff00;]               YAHOO : SOCOLA_NUOCDAEMDO[/style] ___________^.^_________________^.^_____________[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] _ [style=color: #00ff00;] ĐỊA CHỈ : SỐ 11 CHƯƠNGG DƯƠNG ĐỘ ,QUẬN HOÀN KIẾM[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;](nhà ta song song với đường trần quang khair,cạnh bar civizile và cầu chương dương ý ) *hàng cập nhập mẫu mới liên tục 2-3 ngày là có hàng mới[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;] ________ HÀNG MỚI NGÀY 5-10___________[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large; color: #ff0000;]____ GIA BUÔN SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CẠNH TRANH ______[/style][/p] [p][style=color: #ff0000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #ff0000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;] __  SHOP BÁN ONL CHỨ KO MỞ CỦA HÀNG ____[/style] [style=font-size: large;]TOÀN LÀ HÀNG CÓ SẴN [/style] [/p] [p] [/p] [p] [/p] [p][style=color: #ff0000;][style=font-size: large;] __________________[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large; color: #ff0000;] tư 20k-40k[/style][/p] [p][style=color: #ff0000;][style=font-size: large;]_________ CÁCH THUC MUA HÀNG ___________ * với các nàng o? hà nội có thể trưc tiếp qua nhà ta xem hang, * còn các nàng o? các tỉnh khác muốn mua hàng thi có thể B1 : chuyển khoản toan bộ 100% tiền sp+ tiền ship B2 : nhắn tin tên,địa chỉ ,số tiền đã chuyển và tên sp muốn lấy  * sau khj báo nhận đuọc tiền ta sẽ chuyển hàng cho các nàng ngay , từ 1 dên 2 ngày là nhận đuoc CHỦ KHOẢN: PHẠM THỊ THUỲ LINH             STK:0011003198845 NGÂN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH HÀ NỘI [/style][/style][/p]