Thuốc lá và Rượu ngoại mua tại các Dutyfree!

[COLOR=red][b]Xin Chào cả nhà!! điều kiện công tác cho phép mình thường xuyên mua được các mặt hàng ở Dutyfree, chủ yếu là thuốc lá và rượu!!![/b][/FONT][/FONT][/FONT] [i][COLOR=blue]- Với mong muốn mang đến cho mọi người sản phẩm chất lượng ở Dutyfree, mình sẽ nhận mua hộ cho cả nhà với những sản phẩm tại Dutyfee (đảm bảo vẫn con tem của Dutyfree [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_b9ac54b549462faa.JPG[/img] [b][COLOR=red][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_55296d1be367fe9a.JPG[/img][/FONT][/b] [b][COLOR=#ff0000]MAL trắng (loại vỏ cứng) 10 Bao /1 cây 435k/1cây[/FONT][/b] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_c13ff45e4bec5dc6.JPG[/img] [b][COLOR=red]Benson 410K/1cây[/FONT][/b] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_3b8f38da580158cb.JPG[/img] [COLOR=red][b]Ba số dẹt 480K/1Cây [/b][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_1623f914fc17bfb0.JPG[/img] [COLOR=red][b][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_52560c6f230ea36a.JPG[/img][/b][/FONT] [COLOR=red][b]Ba số bao thường 490K/1 Cay [/b][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_a3e4c66546513f88.JPG[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_d653518fccaa8619.JPG[/img] [COLOR=red][b]Esse các loại 300k/1 cây[/b][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_139262202922ff3b.JPG[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_7c478fea57aff1b8.JPG[/img] [COLOR=red][b]Esse đen loại đặc biệt 560k/1 cây--> cho bác nào sang hoặc làm quà biếu[/b][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_5177b0b554d22bc3.JPG[/img] [b][COLOR=red]Kent các loại 407K/1cây[/FONT][/b] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_55383327e26cae50.JPG[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_235abdff2d92b5dd.JPG[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_12f9ceb5fb80f40e.JPG[/img] Georege Karelias and Sons ( Thuốc của Hylạp hút rất hay và có vỏ hộp sang trọng cho tiếp khách, quà biếu...v..v...) [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_31b8e0004b098a78.JPG[/img] [COLOR=red][b]Vogue 435K/1 Cây[/b][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_6355ca8475a13052.JPG[/img] [b][i][COLOR=#ff0000]Zest 310K/1 Cây[/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=#ff0000][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_dee4413d8a889ef1.JPG[/img][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=#ff0000]DUNHILL 435K/1Cây[/FONT][/i][/b] [b][COLOR=red][i][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_f2af8723b55b9ed2.JPG[/img][/i][/FONT][/b] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/07/13/mr_841228_4261372a306ccf3b.JPG[/img] [b][COLOR=red][i]Đây chỉ là một số sản phẩm đã mua và sử dụng...còn nhiều loại khác nữa sẽ up lên sau....Mọi thông tin chi tiết về giá xin vui lòng gửi vào inbox hoặc sms tới số điện thoại :[COLOR=blue][u]01243864444[/u][/FONT][/FONT], mình sẽ trả lời sớm nhất có thể![img]http://muare.vn/images/smilies/113.gif[/img][/i][/FONT][/b] [COLOR=blue][b]Cám ơn cả nhà đã đọc tin và rất mong được hợp tác !!![/b][img]http://muare.vn/images/smilies/beerchug.gif[/img][/FONT][/FONT]