Thanh lý áo phông,áo sơmi,áo voan,sooc bò,túi...rất nhiều để cho các nàng lựa chọn đây!

[COLOR=Red]80k[/FONT] nhé.SDT liên lạc của mình:[COLOR=Red]0904486655[/FONT] MS1 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects.jpg[/img] MS2 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-1.jpg[/img] MS3 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-2.jpg[/img] MS4 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-3.jpg[/img] MS5 sold [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-5.jpg[/img] MS6 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-6.jpg[/img] MS7 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-7.jpg[/img] MS8 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-8.jpg[/img] MS9 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-9.jpg[/img] MS10 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-10.jpg[/img] MS11 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-11.jpg[/img] MS12 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-12.jpg[/img] MS13 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-13.jpg[/img] MS14 sold [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-14.jpg[/img] MS15 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-15.jpg[/img] MS16 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-16.jpg[/img] MS17 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-17.jpg[/img] MS18 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-18.jpg[/img] MS19 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-19.jpg[/img] MS20 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-23.jpg[/img] MS21 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-22.jpg[/img] MS22 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-21.jpg[/img] [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-20.jpg[/img] MS23 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-25.jpg[/img] MS24 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-24.jpg[/img] 25 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-28.jpg[/img] 26 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-27.jpg[/img] 27 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/CameraEffects-26.jpg[/img] 28 quần bò sz 26 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120424_165304.jpg[/img] [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120424_165331.jpg[/img] 29 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_211822.jpg[/img] 30 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_212205.jpg[/img] 31 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_212008.jpg[/img] 32 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_211858.jpg[/img] 33 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_211936.jpg[/img] 34 [img]http://i807.photobucket.com/albums/yy352/pham_huyentrang/IMG_20120426_211650.jpg[/img] [/FONT]