Tã giấy, Tã Quần, băng vệ sinh hàng trần của Diana, freeship khu vực thanh xuân, hà đông...

[p][style=font-size: medium;][style=font-size: small;][style=font-size: x-large; background-color: #ffffff; color: #ff9900;] 0968 01 39 01[/style][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080; font-size: x-large;][style=color: #ff0000;][style=color: #800080;]GIÁ RẺ HƠN NHIỀU SO VỚI HÀNG BAO BÌ, MỜI CẢ NHÀ MUA NHANH KẺO HẾT.[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]Bobby fresh Siêu mỏng (10 miếng/ bịch)[/style] S (< 6kg) 24.000đ M( 6 -10kg) 25.000đ L ( 9-13kg) 28.000đ XL (12-17kg) 30.000đ XXL(>16kg) 34.000đ [style=color: #ff0000;]Bobby fresh Siêu thấm (10 miếng/ bịch)[/style] S (< 6kg) 24.000đ M( 6 -10kg) 26.000đ L ( 9-13kg) 29.000đ XL (12-17kg) 31.000đ XXL(>16kg) 35.000đ [style=color: #ff0000;]Tã Quần[/style] M( 6 -10kg) 33.000đ (10 miếng/gói) L ( 9-13kg) 34.000đ  [/style][/style][/style][/style][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]Tã giấy[/style] Newborn 1 : 28.000đ Newborn 2 :34.000đ [style=color: #ff0000;]Giấy VS Emos[/style] Cá heo (12 cuộn, cao cấp) : Trắng (12 cuộn) 30.000đ [style=color: #ff0000;]Băng vệ sinh[/style] Diana Night ( đêm) (10 miếng/gói) 16.000đ Diana soft không cánh(10 miếng/gói) 8.000đ Diana soft có cánh(10 miếng/gói): 9.500đ[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-size: large;][style=color: #ff0000;]BỈM CARYN HÀNG TRẦN CHO NGƯỜI GIÀ VÀ BÀ MẸ SAU SINH[/style][/style][style=font-size: medium;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;]- Diana MaMa (10miếng/gói):23.000đ[/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;]- Bỉm Caryn M/L (10miếng/gói): 65.000đ[/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;] [/style][/style][style=font-size: x-large; color: #800000;]Giấy ướt : Hàng có bao bì [/style][/p] [p][style=font-size: large;]-Khăn ướt Bobby cho trẻ em(30miếng/gói):12.500đ[/style][/p] [p][style=font-size: large;]-Khăn ướt Bobby Hộp(60 miếng/gói):26.500đ[/style][/p] [p][style=font-size: large;]-Khăn ướt Bobby gói bổ sung(60 miếng/gói):19.000đ[/style][/p] [p][style=font-size: large;]-Khăn ướt Bobby care nắp nhựa(100miếng/gói):33.500đ[/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;]Giấy vệ sinh:[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]- GVS E'mosclassic 10cuộn 2 lớp :27.000đ[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]- [/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]GVS E'mosclassic 12cuộn 2 lớp :31.500đ[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]- GVS E'mos Premium 12cuộn 2 lớp- cá heo xanh: 52.000đ[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]- [/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-size: x-large; color: #993366;][style=font-size: medium;]GVS E'mos Premium 6cuộn 3 lớp : 41.000đ [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;] [/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=display:none;][/style]