Sales giá vốn váy lệch vai, áo, chân váy ren! Thanh lí! Váy, túi, hoodie 2nd!

[b][COLOR=red][COLOR=fuchsia][COLOR=orange][COLOR=orange][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=lime][COLOR=blue][COLOR=blue]_ Ko đem đồ ra để thử nha, có thắc mắc j cứ pm bên Y!M mình sẽ reply hết! ^^ _ Ko đổi đồ! Vì mình đag kẹt tiền =.= [/FONT][/b][b][COLOR=deepskyblue][COLOR=orange][COLOR=red][COLOR=darkorchid]MS 1: Váy voan hồng chấm bi, có kèm áo ống bên trong. Dài 73cm[/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/25151.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/25151.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid] MS 2: Váy maxi thun vàng cam, loại này ko có túi nha! Dài 97cm[/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/32384.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/32384.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid]MS 3: Áo pull đen, phía sau là ren, form ôm! Dài 63cm[/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P1020528-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P1020528-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=darkorchid][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/3loxam-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/3loxam-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=darkorchid][COLOR=red]Hàng 2nd[/FONT][/b][/FONT][/FONT][COLOR=fuchsia][COLOR=purple]MS 5: [/FONT][/b][b][COLOR=purple][COLOR=red][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=purple][COLOR=red][COLOR=purple]MS 7: [/FONT][/b][b][COLOR=purple][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=purple][COLOR=purple]Áo khoác mỏng màu xanh đen, mặc kèm áo 3 lỗ bên trog nha, free sz! Hùi trc mua trên [/FONT][/b][b][COLOR=purple]Saigon[/FONT][/b][b][COLOR=purple] square ah'![/FONT][COLOR=red]=> [/FONT][/b][b][COLOR=red]60k[/FONT][/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040109.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040109.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=purple]MS 9:[/FONT][/b][b][COLOR=purple][COLOR=red][COLOR=red]> 50k[/FONT][/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040113.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040113.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=purple][COLOR=purple]Áo khoác xám, mặc đc vài lần oy`! Vải tốt, form ôm[/FONT][/b] [b][COLOR=red]=> 50k[/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040115.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB040115.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Green][b][COLOR=red] [/FONT][/b][b][COLOR=red]Y!M: hiphop_girl7411[/FONT] [COLOR=red]Cell: 0933 644 064 (Thy, sn90)[/FONT][/FONT] [/b] [COLOR=Blue][b] Có thể pm bên YH thoải mái, nhưng sms chỉ reply ko quá 3 sms nha, có gì thắc mắc thì cứ hỏi bên YH cho tiện![/b][/FONT][/FONT] [URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/banhbao2_10.gif][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/banhbao2_10.gif[/img][/URL] [b][COLOR=red] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 11: Váy lệch vai, vải voan chất, bên trong có lớp lót lun nha! [/FONT][COLOR=red] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020014.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020014.jpg[/img][/URL] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 12: Túi đeo nhỏ, vải da đẹp! Order của taobao [/FONT][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020006-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020006-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=red]Còn lại tất cả đồng giá 75k hết nha! ^^[/FONT][/b][/FONT] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 13: Áo yếm, vải kate mỏng, kỉu y chang hình nhưng là caro màu đỏ và tím nha! Sẽ update hình thật sau! [/FONT] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/cuteshirt-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/cuteshirt-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Purple][b]MS 14: Áo thun tay hở, ko kèm áo 3 lỗ bên trong nha! Form vừa![/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090010-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090010-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Purple][b]MS 15: Áo form rộng, vải pha nilon![/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090020-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090020-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Purple][b]MS 16: Áo pha ren, vải kate! 1m6 mặc vừa phủ mông thoy nha! Có 2 màu![/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090021-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090021-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090022-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090022-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Purple][b]MS 17: Chân váy ren, dưới 60kg là mặc okie![/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090026-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090026-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 18: Quần sort jean, sz 28!Form ôm[/FONT] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090027-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/P5090027-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 19: Quần sort jean, sz 29! Form rộng, sẽ bổ sung hình thật sau nha! Bảo đảm hình sao hàng vậy![/FONT] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/12586_DT200922014155816-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/12586_DT200922014155816-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [COLOR=Purple][b]MS 20: Áo voan hồng, vải đẹp.[/b] [b]MS 21: Quần sort thun đen, sz 28.[/b][/FONT] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020003.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020003.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 22: Áo cánh tiên, vải kate[/FONT] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020009-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020009-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=Purple]MS 23: Quần sort màu be, sz 29! Kèm nịt! [/FONT] [/FONT][/b] [b][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020011-1.jpg][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/PB020011-1.jpg[/img][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=red][COLOR=red][URL=http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/valentine206.gif][img]http://i1116.photobucket.com/albums/k569/Thomas_Mupmip/valentine206.gif[/img][/URL] [/FONT][/b]