[ Racing ] Shop Chuyên Áo Khoác + Nón Xe Đua Dành Cho Ae Biker !!

[COLOR=Red][[/FONT][/FONT][COLOR=Red]Racing[/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Shop][/FONT][/FONT][/b][/FONT] [b][COLOR=Red]AE[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]5s[/FONT][/FONT][COLOR=Red]Biker[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]khoát + nón[/FONT] của mình đẹp độc lạ hơn và có 1 phong cách riêng của [COLOR=Red]Racing[/FONT] [/FONT][COLOR=Red][[/FONT][/FONT][COLOR=Red]Racing[/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Shop][/FONT][/FONT][/FONT][/b][COLOR=Blue]Áo[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Khoát + Nón[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Red] Racing[/FONT][/FONT][/FONT][/b][b] của những hiệu xe nỗi tiếng như là [COLOR=Red]Ducati[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]Fiat[/FONT][/FONT][COLOR=SeaGreen]Monster [/FONT][/FONT][COLOR=Red]Honda[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]Yamaha[/FONT][/FONT][COLOR=MediumTurquoise][b]Suzuki[/b] [img]http://img830.imageshack.us/img830/1109/p10108651.jpg[/img][/URL] [URL=http://img545.imageshack.us/img545/4664/p10108614.jpg][img]http://img545.imageshack.us/img545/4664/p10108614.jpg[/img][/URL] [URL=http://img153.imageshack.us/img153/8097/p10108611.jpg][img]http://img153.imageshack.us/img153/8097/p10108611.jpg[/img][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue]Áo khoác Racing[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]:[/FONT][/FONT][COLOR=Red]370k/chú [COLOR=Blue]có size M L ( còn ở dưới )[/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img84.imageshack.us/img84/7944/p1010873m.jpg][img]http://img84.imageshack.us/img84/7944/p1010873m.jpg[/img][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue]Logo thêu hiệu tùm lum [/FONT][/FONT][COLOR=Red][COLOR=black]( để dán lên áo khoác rồi ủi là dính 4ever )[/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img69.imageshack.us/img69/3122/25069124.jpg][img]http://img69.imageshack.us/img69/3122/25069124.jpg[/img][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Red] 170k/chú[/FONT][/FONT][COLOR=Black] phía sau bo tròn rất phong cách nhé [img]http://img441.imageshack.us/img441/6352/monsternew01.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Black]phía sau bo tròn luôn màu xanh hơi bị tươi đấy [/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img202.imageshack.us/img202/4250/monsternew02.jpg][URL=http://img202.imageshack.us/img202/4250/monsternew02.jpg][img]http://img202.imageshack.us/img202/4250/monsternew02.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Black][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Black] cái này thì khác hihi phía sau là lưới và có quai cài [/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img694.imageshack.us/img694/9137/monsternew04.jpg][URL=http://img694.imageshack.us/img694/9137/monsternew04.jpg][img]http://img694.imageshack.us/img694/9137/monsternew04.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen] [COLOR=Red][COLOR=Black] thêu logo[COLOR=Red] Ducati[/FONT] rất đẹp và phía sau có chữ[COLOR=Red] Thedocter ( còn 2 cái )[/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img805.imageshack.us/img805/1475/ducatinew01.jpg][URL=http://img805.imageshack.us/img805/1475/ducatinew01.jpg][img]http://img805.imageshack.us/img805/1475/ducatinew01.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Red]Ducati 02 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=Black]thêu logo [COLOR=Red]Ducati[/FONT] và chữ [COLOR=Red]Thedocter[/FONT] đẹp lắm [/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img856.imageshack.us/img856/4852/ducatinew02.jpg][URL=http://img856.imageshack.us/img856/4852/ducatinew02.jpg][img]http://img856.imageshack.us/img856/4852/ducatinew02.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Red]Ducati 03[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Black] thì khác bên hông là logo [COLOR=Red]Ducati [/FONT]= mủ dẽo theo vào nón phía sau là logo [COLOR=Orange]Rossi [/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img217.imageshack.us/img217/2821/ducatinew03.jpg][URL=http://img217.imageshack.us/img217/2821/ducatinew03.jpg][img]http://img217.imageshack.us/img217/2821/ducatinew03.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Red]170k/chú[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]xanh đen[/FONT][/FONT][COLOR=DeepSkyBlue]xanh da trời[/FONT][/FONT][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue]Alpinstart 02 kiểu dáng lạ mắt [img]http://img215.imageshack.us/img215/9497/alpinstart02.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen]Monster[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=Orange]vàng[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][b] [COLOR=Red] [COLOR=SeaGreen][COLOR=Blue][COLOR=Black]-------------------------------[/FONT] [COLOR=Red]đồng giá 230k[/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][COLOR=Green]Monster 01 [/FONT][/FONT][COLOR=Black]Đen[/FONT][/FONT] [/FONT][/b][/FONT][URL=http://img195.imageshack.us/img195/9383/49580212.jpg][URL=http://img195.imageshack.us/img195/9383/49580212.jpg][img]http://img195.imageshack.us/img195/9383/49580212.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen]Monster 02[/FONT][/FONT][COLOR=Blue]Xanh [/FONT][/FONT] [/FONT][/b][/FONT][URL=http://img823.imageshack.us/img823/3620/67176192.jpg][URL=http://img823.imageshack.us/img823/3620/67176192.jpg][img]http://img823.imageshack.us/img823/3620/67176192.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Black]Trắng [/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/b][/FONT][URL=http://img824.imageshack.us/img824/511/92443836.jpg][URL=http://img824.imageshack.us/img824/511/92443836.jpg][img]http://img824.imageshack.us/img824/511/92443836.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=Blue][COLOR=Red]Fox[/FONT][/FONT][COLOR=Black][COLOR=Red][COLOR=Blue]Alpinstart[/FONT][/FONT][COLOR=Red]Hàng củ đã hết [/FONT][/b][/FONT][URL=http://desmond.imageshack.us/Himg121/scaled.php?server=121&filename=82035146.jpg&res=medium][URL=http://desmond.imageshack.us/Himg121/scaled.php?server=121&filename=82035146.jpg&res=medium][img]http://desmond.imageshack.us/Himg121/scaled.php?server=121&filename=82035146.jpg&res=medium[/img][/URL][/URL][COLOR=Red] )[/FONT][/b][/FONT] [b][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen]Monster các loại Hết Hàng [/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/b][URL=http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&filename=36003609.jpg&res=medium][URL=http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&filename=36003609.jpg&res=medium][img]http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&filename=36003609.jpg&res=medium[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=Black]--------------------------------------------[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=Red][[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Red]Racing[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Shop][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][COLOR=Red][COLOR=Black][b]nhận [COLOR=SeaGreen]Order[/FONT] mỗi ngày và không cần đặt cọc !![/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue][COLOR=Black] [COLOR=Red]Cách Order như sau :[/FONT] [COLOR=Blue]Tên bạn [/FONT]:........... [COLOR=SeaGreen]Số ĐT[/FONT] : ............. [COLOR=Orange]Địa chỉ [/FONT]:............. [COLOR=Red]Mẫu hàng[/FONT] :.......... [COLOR=DarkOrchid][COLOR=MediumTurquoise]Màu[/FONT] [COLOR=Black]:.............[/FONT] Số lượng [/FONT]:............. [COLOR=DarkRed]Thế là xong hàng về mình alo bạn qua lụm hehe nhanh gọn lẹ !! [/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Red][[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Red]Racing[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Shop][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][b][COLOR=Blue] [COLOR=Black]có nhận ship hàng qua tận nhà cho bạn và phí ship tầm [COLOR=Red]5k đến 20k[/FONT] và sẽ [COLOR=Red]free ship [/FONT]những trung tâm trong Bình Thạnh [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][COLOR=Blue][COLOR=Black]Em này sẽ ship hàng cho các bạn đấy !! [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][b][COLOR=Red][b][COLOR=Blue]rồi mình sẽ gửi hàng qua bưu điện chuyển fat nhanh hoặc gửi qua Tín Thành hay là bến xe nào mà các bạn biết[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue] [/FONT][COLOR=Blue] Tài Khoản Ngân Hàng ACB Bank[/FONT] [COLOR=Blue]Chủ TK[/FONT] : Phan Công Sơn [COLOR=Blue]Số TK [/FONT]: 4214 - 9435 - 1397 - 7582 [/b][/FONT][/FONT][b][COLOR=Red]n0_l0v3_4ever ( Online 12/24 )[/FONT] Alo : [COLOR=Blue]0907 6161 28 sms vô tư ( Thiên 89 )[/FONT][/FONT][/b] [b][COLOR=Blue]280/70/77 Bùi Hữu Nghĩa P2 Quận Bình Thạnh[/FONT] [COLOR=SeaGreen][img]http://desmond.imageshack.us/Himg190/scaled.php?server=190&filename=diachi.png&res=medium[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=Red][[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Red]Racing[/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=Blue] Shop][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][COLOR=Red]100%[/FONT][/b] [/FONT]