[Q7] Wave Kiễng Đang Dọn Cần Đỗi Mio Hoặc Nou2-3 Giá Cả Thương Lượng !!!

[SIZE=7]Tình Hình là đang có 1 con wave đang dọn kiễu thái đỏ đen nhưng thấy chán muốn đỗi Mio Hoặc Nou2-3 [/FONT] Tình Hình Xe Đẹp Bóng Đỏ đen thái nói v. chắc a e cũng bik xe như thế nào bánh căm niền còn mới chói căm mới rút ai có nhu cầu thì dt wa số 01867695986 (gặp La 20t)