Phụ tùng đồ chơi xe giá sĩ dành cho đại lý

[b][COLOR=Red]Do ông anh mình chuyên buôn bán bỏ sĩ cho các tiệm trong chợ tân thành và các tỉnh nên mình tạo topic phụ bán trên 5s cho pà kon kô pác gần xa có nhu cầu về mặt hàng phụ tùng đồ chơi ốc kiểu mua về bán lại với giá cực tốt[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=Blue](xem bảng giá phía dưới sẽ rõ)[/FONT][/FONT] Vì số lượng hàng nhiều quá nên Xin đưa lên vài loại cho các pác tham khảo các pác cần gì cứ alô rồi mình báo giá thêm... [COLOR=blue][b]Địa chỉ: [/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b]25 Phó Cơ Điều P12 Q5[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=Blue][b][COLOR=black][i](gần ngã tư đường Tân Thành và đường Phó Cơ Điều gần chợ phụ tùng xe nổi tiếng Sài Gòn Tân Thành Q5)[/i][/FONT][/b][COLOR=Red][COLOR=Blue]gặp [/FONT][/FONT]A-Cẩm[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=Blue]Tay thắng kiểu[/FONT][/FONT]... [URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581263.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581263.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581263.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=Green][b][COLOR=Green]2.[/FONT][/FONT][/b][COLOR=Green]tay thắng kéo dài : 410k/1 cặp , 210k/1 cái 3. Đèn beo [/FONT][/b][/FONT][/FONT][b][COLOR=Green][COLOR=green]4. [/FONT][/b][b][COLOR=green]mí mắt EX cũ : 160k[URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581275.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581275.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581275.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=green]5. [/FONT][/b][b][COLOR=green]ống thong hơi tăng tốc : 75k[URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581276.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581276.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581276.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=green]6. [/FONT][/b][b][COLOR=green]Baga mũ Ex mới :60k[URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581277.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581277.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581277.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=green]7. [/FONT][/b][b][COLOR=green]mão (chắn gió ) EX mới :55k[URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581278.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581278.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581278.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=green]8. [/FONT][/b][b][COLOR=green]mão Sirius : 23k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581279.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581279.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581279.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]9. [/FONT][/b][b][COLOR=green]két nước EX cũ :30k[/FONT][/b][b][COLOR=green][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581280.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581280.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581280.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/b] [b][COLOR=green]10. [/FONT][/b][b][COLOR=green]lọc xăng thuỷ tinh :39k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581282.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581282.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581282.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]11. [/FONT][/b][b][COLOR=green]gác chân đùi gà (125r) :315k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581283.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581283.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581283.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]12. [/FONT][/b][b][COLOR=green]gác chân wave 2004 :115k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581285.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581285.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581285.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]13. [/FONT][/b][b][COLOR=green]đèn x1r hang loại 1: 470k loaị 2 :250k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581298.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581298.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581298.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]14. [/FONT][/b][b][COLOR=green]rổ tròn dream : 67k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581302.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581302.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581302.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]15. [/FONT][/b][b][COLOR=green]rổ séo Ex mới 43k, mio 34k ,Sirius 38k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581303.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581303.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581303.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]16. [/FONT][/b][b][COLOR=green]tăng sên EX : 290k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581304.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581304.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581304.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]17. [/FONT][/b][b][COLOR=green]bao tay bung bon loại 1: 50k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581306.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581306.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581306.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]18. [/FONT][/b][b][COLOR=green]bao tay gù dài loại 1 : 155k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581305.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581305.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581305.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]19. [/FONT][/b][b][COLOR=green]bao tay protaper :loại cũ 50k,loại mới 55k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581307.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581307.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581307.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]20. [/FONT][/b][b][COLOR=green]baga wave110 , Sirius : 50k[/FONT][/b] [URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581312.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581312.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581312.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]21. [/FONT][/b][b][COLOR=green]cảng chế Sirius kiểu EX , LX : 130k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581313.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581313.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581313.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]22. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kèn pô hú ( loa tăng tốc) : 140k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581314.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581314.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581314.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]23. [/FONT][/b][b][COLOR=green]móc kiểu nhôm :27k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581315.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581315.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581315.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]24. [/FONT][/b][b][COLOR=green]cục bấm màu HC : 22k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581457.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581457.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581457.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]25. [/FONT][/b][b][COLOR=green]cục bấm xi HC : 22k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581459.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581459.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581459.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]26. [/FONT][/b][b][COLOR=green]Cục bấm màu VH :15k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581458.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581458.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581458.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]27. [/FONT][/b][b][COLOR=green] cục bấm xi VH : 14k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581460.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581460.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581460.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]28. [/FONT][/b][b][COLOR=green]móc cong 2 tầng : 15k500[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581461.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581461.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581461.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]29. [/FONT][/b][b][COLOR=green]móc cong thường VH :8k5[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581470.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581470.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581470.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]30. [/FONT][/b][b][COLOR=green]bình đựng nước (đủ màu): 25k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581471.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581471.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581471.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]31. [/FONT][/b][b][COLOR=green]pass pô nhôm AB cũ & mới : (dầy) 109k , (mỏng) 89k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581472.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581472.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581472.jpg[/img][/URL][/URL][COLOR=Red]AB cũ[/FONT][/FONT] [COLOR=Red] [COLOR=Black][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581473.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581473.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581473.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/FONT]AB mới[/FONT][/FONT] [b][COLOR=green]32. [/FONT][/b][b][COLOR=green]pass pô nhôm lead : 109k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581474.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581474.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581474.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]33. [/FONT][/b][b][COLOR=green]pass pô inox : 46k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581487.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581487.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581487.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]34. [/FONT][/b][b][COLOR=green]chụp pô inox EX mới : 36k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581488.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581488.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581488.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]35. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kiếng tròn sao lớn : 31k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581490.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581490.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581490.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]36. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kiếng vuông PC : 25k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581489.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581489.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581489.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]37. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kiếng inox tia chớp đb :77k[/FONT][/b] [URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581500.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581500.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581500.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]38. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kiếng sao séo sasamo : 32k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581501.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581501.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581501.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]39. [/FONT][/b][b][COLOR=green]kiếng kiểu VH :mặt kiếng trắng 20k , xanh 22k[/FONT][/b] [b][COLOR=green]40. [/FONT][/b][b][COLOR=green]baga no LX : 55k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581502.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581502.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581502.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]41. [/FONT][/b][b][COLOR=green]baga AB mới có móc : 120k[/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581503.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581503.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581503.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]42. [/FONT][/b][b][COLOR=green]chụp pô E xi ( SH,PS) inox 75k, xi 110k [/FONT][/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/view/581508.jpg][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/581508.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/581508.jpg[/img][/URL][/URL] [b][COLOR=green]43. [/FONT][/b][b][COLOR=green]bộ cảng bảo vệ các loại xe gas: giá từ 150k => 220k ....call[/FONT][/b] up nhiều wá tẩu hoả nhập ma luôn còn rất nhiều rất nhiều thứ nữa pà kon cần gì thì alô nha bảo đảm tân thành bán cái j mình đều có hết. lấy sll call có giá cực tốt! ship free trong tp cho đơn hàng trên 5tr. dưới 5tr vui lòng cho mình xin 20-40k tiền xăng nha xăng lên nữa rùi [FONT=&quot] [/FONT]