Bán Dendro nắng Tai Thỏ tím- chậu KHỦNG

Hóc-Môn: (Đã bán)Hổ Mang chúa: (Đã bán)Hổ Mang chúa: 1tr5

Thân d = 2-3cm.
Cao 1m4 - 1m5.
Cây khỏe. đang đẻ cây con và đang ra hoa. rất sung ra hoa.
.

-Mọi người muốn thay chậu mới: d~30-40, chậu đất + lên khung kẽm thì + thêm 50k

Anh em nào lấy liên hệ.
Truy tìm tai thỏ. Hàng tết. 3 cao 1 lùn.Vét vườn.

Cây 1. (đã bán)
-Cây khỏe.
-Nhiều giả hành.to
-
-Giả hành trưỡng thành 5. đuôi +5.
-Về mỹ quan hiện tại thì có vẻ không dc bắt mắt cho lắm nhưng nêu biết cách vô chậu mới -nắn cây, và dưỡng 2 cây non đang lên(30-40cm), bảo đảm cực đẹp chịu bỏ lá xấu.Về chà rêu bám gốc để hiện mắt ngủ búng cây con. Hàng chơi lâu dài.Cây 2-3.-Cây khỏe.
-Nhiều giả hành.to
-.
-(-Cây khỏe.
-Nhiều giả hành.
-Giả hành trưỡng thành hơn 10. không tính đuôi +3-4.
-Về mỹ quan hiện tại thì có vẻ không dc bắt mắt cho lắm nhưng nêu biết cách vô chậu mới -nắn cây, và dưỡng 4 cây non đang lên(30-40cm), bảo đảm cực đẹp.


Tặng luôn các bác 1 số hình vườn em.