Nông sản

Cung cấp giá một số mặt hàng nông sản, phân tích dự đoán sự tăng giảm của mặt hàng nông sản trong nước và thế giới, để nông dân đưa ra quyết định bán sản phẩm nông nghiệp của mình, tránh rớt giá.

Giá tiêu sẽ được giá trong 2 năm nữa

Giá tiêu sẽ được giá trong 2 năm nữa

Giá chuẩn : 147.000 đ to 152.000 đ
Giá cà phê cập nhật ngày 9 tháng 4

Giá cà phê cập nhật ngày 9 tháng 4

Giá chuẩn : 32.000 đ to 32.900 đ