NƠI LÀM BALO LỚP ,BALO NHÓM, balo Bigbang, balo Sụpper junior ,túi xách , túi du lịch quảng cáo, tặng, biếu. kỷ niệm....

[p][style=font-size: medium;][style=font-size: x-large;]HOLI[/style] [style=text-decoration: underline;]mail [/style]: [URL=http://www.holigroup.com]web: http://holigroup.com[/URL][/style][/p] [p] Cơ sơ chúng tôi chuyên nhận :[/p] [p][style=font-size: large;]*[style=color: #993300; font-size: x-large;] Áo nhóm, áo lớp, đồng phục, thể thao, áo tập thể, in áo...[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;] [style=color: #993300; font-size: x-large;] * [URL=http://holigroup.com/index.php?route=product/category&path=33]Balo nhóm, balo lớp, cặp, túi xách trường[/URL], quảng cáo, công ty, túi du lịch...[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;]* BALO FANCLUP, TUI XÁCH FAN, TRƯỜNG HỌC, TÚI XÁCH LỚP, QUẢNG CÁO.... [/style][/p] [p][style=font-size: small;]Đến với chúng tôi bạn sẽ được [style=color: red; font-size: large;]MIỄN PHÍ THIẾT KẾ[/style][/style] [style=font-size: small;][style=color: red; font-size: large;] [/style][/style] [style=font-size: small;]GIÁ CẢ CẠNH TRANH - CHẬT LƯỢNG - UY TÍN [/style][/p] [p][style=font-size: small;]   [style=color: #993366;][style=font-size: large;]bảo đảm [style=background-color: #ffcc00;]MỰC IN KHÔNG PHAI[/style][/style][/style][/style] [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/08/28/item/312/311844/20120828091125_balo_13_nhom_2.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194029_bl_17.jpg[/img] [style=font-size: small;] Ngoài ra chúng tôi còn [style=font-size: x-large;][style=color: #993300; background-color: #00ff00;]nhận làm gấp : 1 NGÀY -    2 NGÀY - 3 NGÀY[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: small;]. [/style][style=font-size: large;]Các bạn ở xa cứ yên tâm nhận đặt hàng qua mạng - UY TÍN[/style] [style=font-size: large;] Các bạn có thể tự tay thiết kế mẫu mã , kiểu dáng theo phong cách mình, lớp mình, của tập thể nhóm, chúng tôi sẽ lên mẫu theo ý các ban[/style][/p] [p][style=font-size: medium; background-color: #ffcc99;][URL=http://holigroup.com/index.php?route=information/contact]  Nhận cung cấp thông tin khuyến mãi[/URL][/style][/p] [p][style=color: #c0c0c0;]Áo lớp, áo nhóm, áo sự kiện, áo thể thao, áo đồng phục, nơi làm áo lớp, nơi làm áo lớp quận 2, nơi làm áo lớp quận bình thạnh, noi làm áo lớp quận thủ đức, nơi làm áo nhóm, nơi làm áo thể thao, nơi làm áo sự kiện , nơi làm áo fanclup, nơi làm đồng phục, aolop, ao lop, ao the thao, ao nhom, aonhom, noi làm balo, nơi làm balo lớp, nơi làm túi xách, noilamaolop, noilamaonhom, balo, túi xách, noilambalo, aonhom, ao nhom, noi lam túi xách, noi may túi [/style][/p] [p] [style=font-size: large;]Holi đang có chương trình khuyến mại cho khách hàng đến đặt hàng tại HOLi [URL=http://slave.vatgia.com/raovat/edit.php?record_id=2235195]lick tại đây để biết thông tin KHUYẾN MÃI[/URL][/style][/p] [p][style=color: #c0c0c0;], noi lam túi xách, noi may túi xách, noi làm túi xách quận 2 Áo lớp, áo nhóm, áo sự kiện, áo thể thao, áo đồng phục, nơi làm áo lớp, nơi làm áo lớp quận 2, nơi làm áo lớp quận bình thạnh, noi làm áo lớp quận thủ đức, nơi làm áo nhóm, nơi làm áo thể thao, nơi làm áo sự kiện , nơi làm áo fanclup, nơi làm đồng phục, aolop, ao lop, ao the thao, ao nhom, aonhom, noi làm balo, nơi làm balo lớp, nơi làm túi xách, noilamaolop, noilamaonhom, balo, túi xách, noilambalo, aonhom, ao nhom, noi lam túi xách, noi may túi xách, noi làm túi xách quận 2 Áo lớp, áo nhóm, áo sự kiện, áo thể thao, áo đồng phục, nơi làm áo lớp, nơi làm áo lớp quận 2, nơi làm áo lớp quận bình thạnh, noi làm áo lớp quận thủ đức, nơi làm áo nhóm, nơi làm áo thể thao, nơi làm áo sự kiện , nơi làm áo fanclup, nơi làm đồng phục, aolop, ao lop, ao the thao, ao nhom, aonhom, noi làm balo, nơi làm balo lớp, nơi làm túi xách, noilamaolop, noilamaonhom, balo, túi xách, noilambalo, aonhom, ao nhom, noi lam túi xách, noi may túi xách, noi làm túi xách quận 2 Áo lớp, áo nhóm, áo sự kiện, áo thể thao, áo đồng phục, nơi làm áo lớp, nơi làm áo lớp quận 2, nơi làm áo lớp quận bình thạnh, noi làm áo lớp quận thủ đức, nơi làm áo nhóm, nơi làm áo thể thao, nơi làm áo sự kiện , nơi làm áo fanclup, nơi làm đồng phục, aolop, ao lop, ao the thao, ao nhom, aonhom, noi làm balo, nơi làm balo lớp, nơi làm túi xách, noilamaolop, noilamaonhom, balo, túi xách, noilambalo, aonhom, ao nhom, noi lam túi xách, noi may túi xách, noi làm túi xách quận 2 Áo lớp, áo nhóm, áo sự kiện, áo thể thao, áo đồng phục, nơi làm áo lớp, nơi làm áo lớp quận 2, nơi làm áo lớp quận bình thạnh, noi làm áo lớp quận thủ đức, nơi làm áo nhóm, nơi làm áo thể thao, nơi làm áo sự kiện , nơi làm áo fanclup, nơi làm đồng phục, aolop, ao lop, ao the thao, ao nhom, aonhom, noi làm balo, nơi làm balo lớp, nơi làm túi xách, noilamaolop, noilamaonhom, balo, túi xách, noilambalo, aonhom, ao nhom, noi lam túi xách, noi may túi xách, noi làm túi xách quận 2[/style][/p] [p][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194029_bl_17.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/08/28/item/312/311844/20120828091125_balo_13_nhom_2.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/05/09/item/312/311844/20110509135534_new_image.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920193948_bl_16.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194029_bl_17.jpg[/img][img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194345_hl_223.jpg[/img][/p][style=display:none;][/style] Tin đăng thuộc: [style=float:right] Than phiền[/URL] [/URL] [style=padding: 0] Giá bán: [style=padding:0 7px] [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/280_280/up_new/2011/05/09/item/312/311844/20110509135534_new_image.jpg[/img] [/URL] 2 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/up_new/2012/08/28/item/312/311844/20120828091125_balo_13_nhom_2.jpg[/img] [/URL] 3 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920193948_bl_16.jpg[/img] [/URL] 4 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194029_bl_17.jpg[/img] [/URL] 5 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/up_new/2011/05/20/item/312/311844/20110520200432_a2.gif[/img] [/URL] 6 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/up_new/2012/09/20/item/312/311844/20120920194345_hl_223.jpg[/img] [/URL] [style=margin-right:10px;]Vào shop smallcatxxx[/URL] để xem thêm sản phẩm [style=overflow: hidden;]'; html += '[img]http://admicro1.vcmedia.vn/ads_codes/ads_box_34.ads[/img] var user_name ="smallcatxxx"; var cur_id =0; var user_phone =""; var cur_avatar_url ="http://enbac2.todo.vn/style/avatar/default.gif"; var item_id =963379; var trans_type = 2;//; var cur_user_name =""; var root_url ="http://enbac.com/"; var cat_id =67; var guest_name ="Số điện thoại"; var guest_email ="Email"; var state ="0"; var last_comment =0; var loading_comment = 0; [/URL] [style=overflow: hidden;border-top:1px solid #dee6ea;padding-top:10px;] [p] [/p] [style=position: relative;margin-left:22px;float: left;] [style=display:none;margin:9px 0] jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar({sizethumb:50}); function load_all_comment(){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&id=" + item_id+"", success: function(data) { jQuery("#comment_list_all").html(data); jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar_update(); if (can_edit == 1) { jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { activeMenu(this.id); }); jQuery('div.profile_load').livequery("mouseover", function() { user_profile_ids = ''; var user_id = this.lang; var cid = this.id; jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { if (this.lang != '' && this.lang > 0 && !user_profile_arr[this.lang]) { user_profile_arr[this.lang] = this.lang; user_profile_ids += (user_profile_ids != '' ? ',' : '') + '' + this.lang + ''; } else { this.lang = ''; } }); if (user_profile_ids != '') { var json_url = WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile&user_ids=" + user_profile_ids; if (jQuery.jCache.hasItem(json_url)) { var data = eval(jQuery.jCache.getItem(json_url)); if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } for (i in data) { profile_data[i] = data[i]; } } else { jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile", {user_ids:user_profile_ids}, function(data) { if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } jQuery.jCache.setItem(json_url, data); for (i in data) { profile_data[i] = data[i]; } } , "json" ); } } if (profile_data[user_id]) { parse_miniprofile_data(profile_data[user_id], cid); } }); } } }); }// view static function viewing_statistic(){ jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=item&code=viewing_statistic",{ item_id : 963379, page_id : 7766, user_id : 311844 }, function(json) { if (json['statistic'] != '') { document.getElementById('detail_view_statistic').innerHTML = json['statistic']; } if (json['online_status'] != '') { document.getElementById('online_status').innerHTML = json['online_status']; document.getElementById('online_status2').innerHTML = json['online_status']; } },"json" ); } load_all_comment(); viewing_statistic(); var pageNum=jQuery('#pageNum').attr('value'); var n = parseInt(jQuery("span#total_fb_all").html().trim()); jQuery('#commentContainer').scroll(function() { var container = document.getElementById('commentContainer'); if (container.scrollTop + container.clientHeight == container.scrollHeight) { if(!last_comment){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&show_all=1&id=" + item_id + "&cmd=pagging_comment&fb_page="+pageNum+"", success: function(data) { if(data.length