Ngoc Audio Hiend: HÀNG MỚI VỀ

[b][img]http://ne8.upanh.com/b1.s15.d2/dab298a74c301ddf776a4d5c7f0b4252_36733738.picturehiend1.jpg[/img][/b] [COLOR=#ff0000][b][b][COLOR=#ff0000]********************OoO*****************[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][COLOR=#ff0000] [b][COLOR=seagreen][b]Lời đầu tiên cho Ngoc Audio-hiend xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Anh Em Audio đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][b][COLOR=seagreen]Nhân đây Ngoc Audio xin mời Anh Em ghé thăm và cùng giao lưu, ủng hộ để chọn cho mình một món hàng ứng ý nhất trước khi rời Topic của mình nhé![/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=#ff0000]HÀNG MỚI VỀ TIẾP:[/FONT][/b][/FONT][/FONT] [URL=http://nd4.upanh.com/b6.s1.d1/b88f5387f58afcb25b917fb1cb3fa5d9_35842684.1743.jpg][COLOR=red][b][COLOR=blue]Nhận làm vỏ gổ & mặt kiến tất cả các đời Mcintosh[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=#ff0000]HÀNG VỀ:[/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli[/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red] NAD 3045:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli đẹp, âm thanh rất hay, AC 120v.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [b][COLOR=Red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli[/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red] Sansui AU-7500:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng rất đẹp, chuyên trị dòng loa cổ khó tánh.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [b][COLOR=Red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli[/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red] Sansui AU-777D:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng rất đẹp, âm thanh chất lượng.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [b][COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=red][b][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=blue]Giá 2tr7[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng châu âu, AC 120v, âm thanh chi tiết, ấm áp, mắt cùi chỏ đọc rất tốt, rất đáng để đấu tư. [URL=http://ne4.upanh.com/b3.s13.d1/8379c559a660c021ed62d80b4ea4d745_36892274.p1050227.jpg][img]http://ne4.upanh.com/b3.s13.d1/8379c559a660c021ed62d80b4ea4d745_36892274.p1050227.jpg[/img][/URL] [/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][b][COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng rất đẹp, độc, bỏ được một lần 5 đĩa, không kén bất cứ đĩa nào .[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://ne9.upanh.com/b4.s16.d2/e074b2f06a4e3813279c96e8b6e7d731_36892279.p1050232.jpg][img]http://ne9.upanh.com/b4.s16.d2/e074b2f06a4e3813279c96e8b6e7d731_36892279.p1050232.jpg[/img][/URL] [b][COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=red][b][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=blue]Giá 5tr8[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b] Ampli thuộc hàng khủng, chạy 8 con sò sắt, CS 270w, AC 110-120/220-240v, âm thanh trong trẻo, chi tiết đến bất ngờ, không thua gì sansui 9090db, đánh được 4 kênh [URL=http://ne3.upanh.com/b6.s2.d2/953ee43ba11c75f23a3a22b5914fa6bd_36787173.p1050146.jpg][img]http://ne3.upanh.com/b6.s2.d2/953ee43ba11c75f23a3a22b5914fa6bd_36787173.p1050146.jpg[/img][/URL] [/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][b][COLOR=Red][COLOR=Red][COLOR=SeaGreen]Made in France[/FONT] :[/FONT] [/FONT][/FONT][/b][b][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng của pháp, hiếm gặp, có cổng Digital, 4 ngỏ ra, có nút chỉnh out put luôn, AC 220~230v, mắt đọc rất tốt không kén bất cứ đĩa nào. Link tham khảo :[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][URL=http://archiwumallegro.pl/sony_cdp515_prawie_ideal-703035797.html]http://archiwumallegro.pl/sony_cdp51...703035797.html[/URL] [COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b] [img]http://ne4.upanh.com/b6.s7.d2/85043427f91456adf22d12b4e4ed09a3_36733654.p1050124.jpg[/img] [/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][b][COLOR=Red][img]http://ne6.upanh.com/b3.s17.d1/b85bf6b1fc50073ffa64eebe4873d2ff_36733656.p1050127.jpg[/img] [img]http://ne3.upanh.com/b1.s18.d1/c160019aea6ae0feb62252bb960e7e1a_36733653.p1050132.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Kenwood KA-7090R: [/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli rất đẹp, chạy 8 con vuông, âm thanh trong trẻo, tách bạch, toàn bộ giắc mạ vàng (tặng kèm remote đa năng). [/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][img]http://nd7.upanh.com/b1.s2.d2/33b5272e5bd7d196c2b9956ad62074c1_36406257.p1050087.jpg[/img] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd9.upanh.com/b3.s13.d2/be75f737ee59d2c97bf7ae99abd26185_36406259.p1050088.jpg[/img] [img]http://nd0.upanh.com/b5.s9.d1/2cd2d8004bc6f6da6614622acccbcf02_36406260.p1050092.jpg[/img] [img]http://nd2.upanh.com/b5.s5.d4/fa95146c8b02d36050b8f28c7fa44dba_36406262.p1050096.jpg[/img] Ampli[/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red] Trio KA-7006:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli đánh 8 sò sắt NEC chử đỏ, âm thanh rất hay, không kén bất kỳ loa nào. [img]http://nd5.upanh.com/b1.s8.d4/440ab64987e9fdb7bb1b1f390e25fb44_36406265.p1050099.jpg[/img] [COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Bộ ampli Trio KA-6000 & Roland RA-810:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hai ampli này em đã phối ghép thành bộ pre-pow, âm thanh rất chuẩn, hợp với tất cả các dòng nhạc, đặc biệt là nhạc vàng, nhạc xưa. Bộ 2 ampli này em dùng để thử loa, nên các bác cứ yên tâm về chất lượng âm thanh của em nó. [img]http://nd0.upanh.com/b4.s10.d4/c617e51c9d42a7c623eec5a660d293de_36406270.p1050105.jpg[/img][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Receiver Pioneer SX-939:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Pioneer SX-939 khá nổi tiếng, được giới audio bình luận rất nhiều trên mạng mỹ, là dòng lớn của Pioneer, side lớn.Hàng rất đẹp.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][b][b][img]http://nd1.upanh.com/b1.s1.d4/6de605de98d7ae5778b1099fcbac9383_36226721.img01851.jpg[/img][/b][/b][/b][/FONT][/FONT][/b] [/FONT][/FONT][b][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd9.upanh.com/b5.s7.d1/4847be5ef28d0442565c2c1981b186ea_36226939.pioneer9394.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd6.upanh.com/b2.s5.d3/cf08329254973c913e362b707ee53c0e_36226936.pioneer9391.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd1.upanh.com/b5.s15.d2/7a2b709fca11110e8da21303a04e5cac_36226941.pioneer939.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Sony TA-3650:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli cực đẹp, AC 100v, 150w, đánh 4 sò sắt, chất âm trong trẻo, tách bạch.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [URL=http://nd9.upanh.com/b2.s16.d2/4a8f77d9c87e59da946da63a10d2c7fc_36216209.p10500341.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b2.s16.d2/4a8f77d9c87e59da946da63a10d2c7fc_36216209.p10500341.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd6.upanh.com/b6.s10.d3/f77de79914385c8c12a91179000afea0_36216206.p10500331.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b6.s10.d3/f77de79914385c8c12a91179000afea0_36216206.p10500331.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Sony 1120:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli thuộc hàng đỉnh của Sony, chạy 4 dòng điện AC 100, 117,[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=Magenta][b][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd0.upanh.com/b6.s17.d1/7ffe0b07c00b9823c6fd678cdfd7ab98_36216250.p10500631.jpg][img]http://nd0.upanh.com/b6.s17.d1/7ffe0b07c00b9823c6fd678cdfd7ab98_36216250.p10500631.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Proton 930:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli thuộc hàng hiend, AC 240v, xuất âm tụ nên âm thanh trong vắt, chi tiết.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][b][COLOR=red][URL=http://nd1.upanh.com/b3.s3.d2/34567e9cded9e564aea0cf00e19acc13_36216501.proton2.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b3.s3.d2/34567e9cded9e564aea0cf00e19acc13_36216501.proton2.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd1.upanh.com/b6.s7.d1/7a9bfeab7a86ee94bd28d1ce97ebd0a4_36216231.p10500491.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b6.s7.d1/7a9bfeab7a86ee94bd28d1ce97ebd0a4_36216231.p10500491.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][URL=http://nd9.upanh.com/b5.s1.d4/a0ca299374cc4ffbed8853fc6a64b234_36216499.proton1.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b5.s1.d4/a0ca299374cc4ffbed8853fc6a64b234_36216499.proton1.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Thông số em nó đây:[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=#000099][COLOR=#000099]-:®:- Dynamic headroom : 3dB[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- 1984 vintage[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Preamp in / outs can be used a separate preamp or as a power amplifier[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Phono : MM / MC moving magnet and moving coil - rear switched[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Preset memory : 10 x AM and 10 x FM station stored preset stations[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Speaker outputs : A, B, A + B[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Tone controls : Bass, Bass EQ Treble Loudness[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Dimensions [ W x D x H ]: 420 x 254 x 102mm[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000099]-:®:- Weight : 9.1kg - packed weight ~ 11kg[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Pioneer SA-90:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli đẹp, đánh 4 sò sắt sanken[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][b][COLOR=red][URL=http://nd4.upanh.com/b5.s20.d1/a62f0335d6b5bac1d1ae7801964cbdd4_36216254.p10500651.jpg][img]http://nd4.upanh.com/b5.s20.d1/a62f0335d6b5bac1d1ae7801964cbdd4_36216254.p10500651.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd8.upanh.com/b2.s3.d1/39b4bc8f6941cbbf1f397ff7576d0345_36216258.p10500681.jpg][img]http://nd8.upanh.com/b2.s3.d1/39b4bc8f6941cbbf1f397ff7576d0345_36216258.p10500681.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Marantz PM-64: [/FONT][/FONT][/b][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Marantz 64 hàng đẹp,âm thanh hay hơn tầm giá.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [URL=http://nd6.upanh.com/b4.s9.d3/5e042eef21a7143536de896c7b1fca0a_36216236.p10500501.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b4.s9.d3/5e042eef21a7143536de896c7b1fca0a_36216236.p10500501.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Tunner Luxman 550: [/FONT][/FONT][/b][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng độc, đẹp, dành cho các bác thích sưu tầm đồ cổ.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd9.upanh.com/b1.s16.d2/84d9941dd13b92103f5323ba178e32fb_36251809.p1050080.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][img]http://nd3.upanh.com/b4.s9.d2/77da466ab3a2772a5d6519eca9adacd5_36251813.p1050081.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli MCS model 3253:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli thuộc hàng hiếm, xuất mỹ, AC 120v, 160w, side lớn, nhìn rất gấu, âm thanh hay hơn tầm giá.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][URL=http://nd0.upanh.com/b1.s15.d2/89337b86313f92ab783dd63d40147d14_35949040.p1050020.jpg][img]http://nd0.upanh.com/b1.s15.d2/89337b86313f92ab783dd63d40147d14_35949040.p1050020.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][URL=http://nd1.upanh.com/b1.s4.d1/3e141c8883f80df0e24042c05ab84a04_35949041.p1050023.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b1.s4.d1/3e141c8883f80df0e24042c05ab84a04_35949041.p1050023.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Kenwood KA-3500:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng xuất mỹ, AC 120v, âm thanh hay, cả nghe lẫn nhìn.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [URL=http://nd4.upanh.com/b3.s11.d4/29ba45ae9dc629bc8a86b5e33fa7077a_35949044.p1050024.jpg][img]http://nd4.upanh.com/b3.s11.d4/29ba45ae9dc629bc8a86b5e33fa7077a_35949044.p1050024.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][URL=http://nd6.upanh.com/b4.s5.d4/85f70f8f9d6f33aa3f52821ddb06f93f_35949046.p1050028.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b4.s5.d4/85f70f8f9d6f33aa3f52821ddb06f93f_35949046.p1050028.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Loa Infinity EL-30: [/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][COLOR=red][COLOR=blue]Giá 5tr5[/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][COLOR=red] [COLOR=Magenta][b][b]Loa rất đẹp, chất âm quá tuyệt vời, nghe em này ghép với yamaha ca-2000 hết muốn về luôn.[/b][/b][/FONT][/FONT] [b][b][COLOR=red][img]http://nd0.upanh.com/b4.s18.d1/a5db454fe32971a42616ff47ea2bb310_36251800.p1050073.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd3.upanh.com/b2.s10.d1/4ea4b15355953401eff9fe08465ed40d_36251803.p1050074.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][img]http://nd5.upanh.com/b5.s9.d1/768a8289c74d7816c702f180246c703d_36251805.p1050077.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Loa Bose 501 seri V:[/FONT][/FONT][/b][COLOR=red][COLOR=blue] Giá 8tr[/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][URL=http://nd5.upanh.com/b3.s8.d4/c6d840c15f815d0c269722a2a86a82ed_35841835.1731.jpg][img]http://nd5.upanh.com/b3.s8.d4/c6d840c15f815d0c269722a2a86a82ed_35841835.1731.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT] [COLOR=red][URL=http://nd2.upanh.com/b6.s16.d2/95f8cc3760d88b6abd746623d54dee81_35841842.1732.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b6.s16.d2/95f8cc3760d88b6abd746623d54dee81_35841842.1732.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=blue]Hàng mỹ nòi, Ecang vải bố rất đẹp, bass mềm mại...[/FONT][/FONT][/b][/b] [b][URL=http://nd8.upanh.com/b1.s15.d2/22ae31d4ed58d1ffd0631bfc1b8c7ccd_35841848.1733.jpg][img]http://nd8.upanh.com/b1.s15.d2/22ae31d4ed58d1ffd0631bfc1b8c7ccd_35841848.1733.jpg[/img][/URL][/b] [b][URL=http://nd2.upanh.com/b2.s3.d3/2d1c1cbd659a1a98acc064aa04e8964f_35841852.1734.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b2.s3.d3/2d1c1cbd659a1a98acc064aa04e8964f_35841852.1734.jpg[/img][/URL][/b] [b][URL=http://nd3.upanh.com/b6.s16.d2/e0436b1ce0f58a16fb5d5991dd3b1cd9_35841833.1735.jpg][img]http://nd3.upanh.com/b6.s16.d2/e0436b1ce0f58a16fb5d5991dd3b1cd9_35841833.1735.jpg[/img][/URL][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Hàng mỹ nòi[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][COLOR=red][COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd2.upanh.com/b4.s4.d1/cb72f4d14114c6e128e10addcc4ca25e_35841922.1738.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b4.s4.d1/cb72f4d14114c6e128e10addcc4ca25e_35841922.1738.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][URL=http://nd4.upanh.com/b4.s2.d2/2f991fd1c83cb215594924ccc5da8ae6_35841924.1739.jpg][img]http://nd4.upanh.com/b4.s2.d2/2f991fd1c83cb215594924ccc5da8ae6_35841924.1739.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red]Loa RS Nova-8B: [/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=red]Hàng mỹ, loa rất đẹp, đều 3 dãi[/FONT][/FONT][/b][/b] [b][URL=http://nd6.upanh.com/b4.s1.d4/0e59ca5f466c85e8bd2d3bc0c059fbbf_35841896.1740.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b4.s1.d4/0e59ca5f466c85e8bd2d3bc0c059fbbf_35841896.1740.jpg[/img][/URL][/b] [b][URL=http://nd6.upanh.com/b5.s17.d1/6618bbd9b3538378a0e470e59de79118_35844036.1741.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b5.s17.d1/6618bbd9b3538378a0e470e59de79118_35844036.1741.jpg[/img][/URL][/b] [b][URL=http://nd5.upanh.com/b2.s6.d2/23dab852db26caab32add25c24536e92_35841975.1742.jpg][img]http://nd5.upanh.com/b2.s6.d2/23dab852db26caab32add25c24536e92_35841975.1742.jpg[/img][/URL][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Yamaha CA-2000 (có 2 em):[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Ampli thuộc hàng khủng, cs 300w, nặng khủng bố luôn.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][b][COLOR=red]link em nó đây:[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][URL=http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/ca-2000.html]http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/ca-2000.html[/URL] [COLOR=red][COLOR=red]MS02:[/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][COLOR=red][img]http://nd9.upanh.com/b1.s15.d2/b00e0d51da061a2d869e9c8ca88df14a_36216219.p10500401.jpg[/img][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][img]http://nd6.upanh.com/b6.s12.d2/af39524864860868192d6dc4c10a165f_35842136.1746.jpg[/img][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][b][COLOR=red]Loa Khủng RSL made in U.S.A:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=magenta][b]Cặp loa khủng của dòng RSL, cao hơn 1m6, hậu sâu, 2 bass 30, 1 mix bass, 1 mix, 1 strep.Rất xứng đáng để sở hữu em nó[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=magenta][b]Cặp loa khủng nhất của dòng DBX,[/b][/FONT][/FONT][/FONT][b][COLOR=magenta]em nó ra đời năm 1984với giá xuất xưởng rất cao 848.000 yên nhật tương đương 11.500$ thời đó. Rất đáng để đầu tư[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT] [COLOR=#ff00ff][URL=http://nd2.upanh.com/b6.s15.d2/d70daaa0d77677dd8fc204d193f3de3b_35844272.1749.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b6.s15.d2/d70daaa0d77677dd8fc204d193f3de3b_35844272.1749.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=magenta][b]Cặp loa khủng nhất của dòng KLH, đời đầu tiên của[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [b][COLOR=magenta]hãng KLH, em nó ra đời năm 1981 với giá xuất xưởng rất cao gần 1600$ thời đó. (Ê căng đầy đủ).[/FONT][/FONT][/FONT][/b] [b][COLOR=#ff00ff][URL=http://nd9.upanh.com/b4.s13.d4/037ccc4060b2d849660a9a9d67437872_35841709.1718.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b4.s13.d4/037ccc4060b2d849660a9a9d67437872_35841709.1718.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [URL=http://nd0.upanh.com/b3.s13.d2/3254d2007b56edc48e1e77175ccaa42f_35841730.1719.jpg][img]http://nd0.upanh.com/b3.s13.d2/3254d2007b56edc48e1e77175ccaa42f_35841730.1719.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd4.upanh.com/b2.s19.d1/3fc7abc1ce185753ab9f69f07c8f0aa9_35842474.klh.jpg][img]http://nd4.upanh.com/b2.s19.d1/3fc7abc1ce185753ab9f69f07c8f0aa9_35842474.klh.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][b][COLOR=red][URL=http://nd2.upanh.com/b4.s12.d1/a4cff75395c1f30502a513afda426304_35842102.1750.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b4.s12.d1/a4cff75395c1f30502a513afda426304_35842102.1750.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][COLOR=blue]Giá đã bán[/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][COLOR=blue][COLOR=#ff00ff][b]Sansui 607x mặt trắng tem vàng, rất hiếm, đem trực tiếp từ nhật về, hàng còn rất mới, hai hồi gổ bóng loáng.[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=red]Loa JBL 4408A (Monitor):[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=magenta][b]Loa đẹp như mới khui thùng[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://nd9.upanh.com/b4.s6.d4/dcbc8928554ab16da3869f0b36fac2d1_35841649.1712.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b4.s6.d4/dcbc8928554ab16da3869f0b36fac2d1_35841649.1712.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd9.upanh.com/b4.s13.d1/c63207e2b932f580638c59f335a0cf39_35841659.1713.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b4.s13.d1/c63207e2b932f580638c59f335a0cf39_35841659.1713.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=magenta][b]Hàng rất đẹp, mắt đọc tốt, nhận bài nhanh, CS 16,5w, chạy 2 dòng điện 120220v[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://nd8.upanh.com/b4.s20.d1/49267636addeaf7f5caad05473a1e29a_35841558.179.jpg][img]http://nd8.upanh.com/b4.s20.d1/49267636addeaf7f5caad05473a1e29a_35841558.179.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd1.upanh.com/b1.s9.d1/73c0c2dd5eb8a5ef02cd549d46cda24f_35841521.1710.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b1.s9.d1/73c0c2dd5eb8a5ef02cd549d46cda24f_35841521.1710.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][COLOR=red]Loa JBL L-26 Decade:[/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][b]Giá 7tr8[/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b] [COLOR=red][COLOR=red][COLOR=blue][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=magenta][b]Em bán nguyên dàn gồm CPU, màn hình, bàn phím, chuột, bộ loa Jumboy, bàn vi tính. tất cả đều hoạt động bình thường, các pác cứ đến test thỏa mái[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://nd9.upanh.com/b4.s1.d2/be181ef363db0f775214e8a8968e857a_35856849.p1040890.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b4.s1.d2/be181ef363db0f775214e8a8968e857a_35856849.p1040890.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b][COLOR=blue][COLOR=magenta][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red]Ampli Kenwood KR-77: [/FONT][/FONT][/b][COLOR=blue][b]Giá 3tr6[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b][/FONT][/b] [COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=magenta][COLOR=#ff0000][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][b][b][b][COLOR=red][URL=http://nd3.upanh.com/b5.s8.d4/15bb0489820996b0def64b3b2d3e7cc9_35841473.175.jpg][img]http://nd3.upanh.com/b5.s8.d4/15bb0489820996b0def64b3b2d3e7cc9_35841473.175.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=#ff0000][b][COLOR=red][b][COLOR=red][b][COLOR=red][URL=http://nd9.upanh.com/b6.s7.d3/cf14d24259bcf71d85f2aedc70f9ab50_35841479.172.jpg][img]http://nd9.upanh.com/b6.s7.d3/cf14d24259bcf71d85f2aedc70f9ab50_35841479.172.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][COLOR=red][b][b][COLOR=red]Ampli Columbia SA-3970: [/FONT][/FONT][/b][COLOR=blue][b]Giá 1tr5[/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=red][b][b][b][COLOR=red][b][i][COLOR=darkorange][URL=http://nd0.upanh.com/b4.s12.d1/deb557add90d8592f2f882ea617ed1cd_35841440.16.jpg][img]http://nd0.upanh.com/b4.s12.d1/deb557add90d8592f2f882ea617ed1cd_35841440.16.jpg[/img][/URL][/FONT][/i][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/FONT][/b][/b][/b] [b][b][b][COLOR=red][b][i][COLOR=darkorange]Một số đầu Deck + Radio cho bác nào thích âm thanh trung thực:[/FONT][/i][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/FONT][/b][/b][/b] [b][b][b][COLOR=red][b][COLOR=blue][b]Giá 800k[/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/FONT][/b][/b][/b] [b][b][b][COLOR=blue]Hàng xuất mỹ AC 120v[/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/FONT][/b][/b][/b] [b][b][b][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=red][b][COLOR=red][URL=http://nd6.upanh.com/b3.s2.d3/6e3e98db4c98776a6a2dafe6f641017b_35841416.171.jpg][img]http://nd6.upanh.com/b3.s2.d3/6e3e98db4c98776a6a2dafe6f641017b_35841416.171.jpg[/img][/URL][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b][/FONT][/b] [b][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=red][b][COLOR=red]Loa Bose 601 seri II:[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=blue][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][b][COLOR=red][b][COLOR=magenta][b]Loa đẹp [/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b] [/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][b][b][b][b][b][COLOR=red][COLOR=#ff0000][b][b][b][b][b][COLOR=red][COLOR=#ff0000][b][b][b][b][b][COLOR=red][COLOR=blue]Giá đã bán[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b] [COLOR=#ff0000][b][b][b][b][b][COLOR=red][COLOR=red][COLOR=magenta]Hàng sưu tầm,ampli karaoke chuyên nghiệp của Hàn Quốc,em nó 2 dòng đện 110 & 220v:[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b] [URL=http://nd1.upanh.com/b5.s13.d1/259a5d4b5917b89e7dce57a003e9dfa5_35841151.2.jpg][img]http://nd1.upanh.com/b5.s13.d1/259a5d4b5917b89e7dce57a003e9dfa5_35841151.2.jpg[/img][/URL] [URL=http://nd2.upanh.com/b2.s18.d1/147b342e6a9599e1de18920814d4105c_35841262.4.jpg][img]http://nd2.upanh.com/b2.s18.d1/147b342e6a9599e1de18920814d4105c_35841262.4.jpg[/img][/URL] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][b][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=blue][COLOR=red][b][COLOR=#ff0000][COLOR=magenta]Âm thanh của em này rất mạnh mẻ và chi tiết, giá quá rẻ cho một ampli chất[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/b] [COLOR=#ff0000][b][COLOR=#ff0000][b][COLOR=blue]Giá 3tr1[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/b] [COLOR=magenta]Hàng xuất mỹ, cho âm thanh uy lực, trong trẻo và chi tiết[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [b][b][COLOR=red][COLOR=#ff0000][COLOR=red][COLOR=#ff0000][COLOR=blue]GIÁ 1TR4[/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b] [COLOR=red][COLOR=red][COLOR=red][URL=http://nd8.upanh.com/b6.s11.d4/ec0796ebf891b7fa99edb5b96dda9183_35842448.cd.jpg][img]http://nd8.upanh.com/b6.s11.d4/ec0796ebf891b7fa99edb5b96dda9183_35842448.cd.jpg[/img][/URL][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red]Pre-Pow Kencraft GP-830,GM-620x: [/FONT][/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][COLOR=blue]Giá đã bán[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b] [b][b][COLOR=red][COLOR=magenta]Hàng dưới nước, đẹp, đánh 4 sò NEC, Âm thanh tuyệt vời, trong trẻo, uy lực[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT][/b][/b] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://nd7.upanh.com/b5.s12.d4/9daa737f017c3b18c4e7839ed8d7065e_35841367.11.jpg][img]http://nd7.upanh.com/b5.s12.d4/9daa737f017c3b18c4e7839ed8d7065e_35841367.11.jpg[/img][/URL] [b][b][b][b][b][b][b][COLOR=green]Các pac quan tâm vui lòng liên hệ:[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] [b][b][b][b][b][b][b][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=red][COLOR=#e0322d][COLOR=magenta][i](0932071313)[/i][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] [b][b][b][b][b][b][b][COLOR=red][COLOR=#ff0000]Chủ TK: Nguyễn Văn Ngọc[/FONT][/FONT][/b]