Mua chim yen hot ( Hong Yen ha lan , Bach Yen hay agate) + 1 cap 7 mau

Mua 1 chu chim trong hot cang tu 10 den 12 thang . Hong yen halan , bach yen hay agate + 1 cap 7 mau . ai co cho minh xem hinh nhe. de lai gia va so fone dc minh se fone lai tks .