KỸ THUẬT CHĂN NUÔI TẮC KÈ TẠI GIA ĐÌNH VTV2 PHÁT SÓNG

[p][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/evs1298981558.jpg][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_evs1298981558.jpg[/img][/URL][b][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/thz1300631801.JPG][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_thz1300631801.JPG[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/uqn1300266843.JPG][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_uqn1300266843.JPG[/img][/URL][/style][/style][/b][b][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;] [/style][/style][/b][/p] [p][b][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_meg1307939968.jpg[/img][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_zjm1306405421.jpg[/img][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/4/medium_vie1308043816.jpg[/img][/style][/style][/b][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/fxv1307953640.jpg][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_fxv1307953640.jpg[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/tbc1307953663.jpg][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_tbc1307953663.jpg[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/rdk1307200607.jpg][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_rdk1307200607.jpg[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/jaa1310015684.JPG][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_jaa1310015684.JPG[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/hoh1310015672.JPG][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_hoh1310015672.JPG[/img][/URL][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/prd1310015635.jpg][img]http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/medium_prd1310015635.jpg[/img][/URL][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b][style=color: #000000;]TRONG NHIỀU NĂM QUA TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN LÀ [/style][style=color: #008000;][style=text-decoration: underline;]TRANG TRẠI [/style][/style][/b][/style][style=color: #ff0000;][b][style=color: #008000;][style=text-decoration: underline;]ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC[/style][/style] [style=color: #000000;]ĐÃ TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT MÔ HÌNH LÀM KINH TẾ GIỎI VÀ ĐÃ MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KHÁ CAO CHO BÀ CON TRONG CẢ NƯỚC. VỚI QUY MÔ NGÀY CÀNG LỚN MẠNH HIỆN NAY CHÚNG TÔI[/style] [style=color: #008000;][style=text-decoration: underline;]THU MUA LẠI TOÀN BỘ HÀNG THƯƠNG PHẨM[/style][/style] [style=color: #000000;]CỦA CÁC CON VẬT NUÔI TRONG TRANG TRẠI CHO BÀ CON.TRONG HAI NĂM 2010-2011 TRANG TRẠI THANH XUÂN[/style] [/b][b][style=color: #008000;][style=text-decoration: underline;]ĐÃ ĐƯỢC VTV2 PHÁT SÓNG[/style][/style][style=color: #008000;] [style=color: #000000;](TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẠN NHÀ NÔNG)[/style] VTC16,VTC14,VTV5,HÀ NỘI 1,... [/style][style=color: #000000;]VÀO THÁNG 9/2010 VÀ THÁNG 2,3,4,5,6/2011.[/style][/b][/style][/style][/p] [p] [/p] [style=font-size: xx-large;][URL=http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg][style=color: #ff0000;][b]VIDEO KỸ THUẬT NUÔI TẮC KÈ,BỌ CẠP PHẦN [style=color: #0000ff;]I[/style] XEM TẠI [style=color: #0000ff;]ĐÂY[/style] [/b][/style][/URL] [/style] [b][URL=http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&feature=related][style=color: #ff0000;][b][style=font-size: x-large;][style=font-size: xx-large;]VIDEO KỸ THUẬT NUÔI TẮC KÈ,BỌ CẠP PHẦN [style=color: #0000ff;]II[/style] XEM TẠI [style=color: #0000ff;]ĐÂY[/style][/style][/style][/b][/style][/URL][URL=http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&feature=related][style=color: #ff0000;][b][style=font-size: x-large;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/b][/style][/URL][/b] [p] [/p] [p][style=font-size: xx-large;][b][style=text-decoration: underline;]Cơ sở 1:[/style]119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HOÀNG MAI- HÀ NỘI.[/b][/style][style=font-size: xx-large;] [/style] [style=color: #008000;][style=font-size: xx-large;][b]LH: Mrs XUÂN - ĐT: 097.487.0000[/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #008000;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style] [style=font-size: xx-large;][b][style=text-decoration: underline;]Cơ sở 2:[/style]THÔN HÓP- XÃ MỸ PHÚC- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.[/b][/style][style=font-size: xx-large;] [style=color: #008000;][b]LH: BÁC MẠC - ĐT: [/b][/style][/style] [style=color: #008000;][style=font-size: xx-large;][b]0350.3818.159- 0945.370.300[/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #008000;][style=font-size: xx-large;][b] [/b][/style][/style][/p] [p][style=font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;][b][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;]TRANG TRẠI THANH XUÂN CHUYÊN CUNG CẤP CON GIỐNG VÀ KÈM THEO SÁCH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI CỦA TỪNG LOẠI CHO BÀ CON TOÀN QUỐC:[/style][/style][/b][/style][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #800080;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- TẮC KÈ GIỐNG.[/b][/style][b][style=color: #000000;] [/style][/b][style=text-decoration: underline;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;] [/style][/style] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- BỌ CẠP GIỐNG.[/b][/style][b][style=color: #000000;]Vào google gõ:[/style][style=text-decoration: underline;]KỸ THUẬT NUÔI BỌ CẠP VTV2 PHÁT SÓNG.[/style][/b] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- DẾ MÈN GIỐNG.[/b][/style][b] [/b][/style][/style][style=font-size: xx-large;][style=color: #800080;][b][style=color: #000000;]Vào google gõ:[/style][style=text-decoration: underline;]KỸ THUẬT NUÔI DẾ MÈN VTV2 PHÁT SÓNG.[/style][/b][style=text-decoration: underline;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;] [/style][/style][/style][/style][style=font-size: xx-large;][style=color: #800080;] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- RẾT GIỐNG.[/b][/style] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- TẮC KÈ BAY.[/b][/style] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- KỲ TÔM (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến các món đặc sản.[/b][/style] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][b]- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 nghìn trứng.[/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p] [/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b]NGOÀI RA CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, QUÁN NHẬU CÁC LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN VÀ THƯỜNG XUYÊN: [/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b][style=color: #808000;][style=color: #800080;]- DẾ SẠCH [/style](ĂN BỘT ĐẬU XANH)[style=text-decoration: underline;] [/style]. [/style][/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b][style=color: #808000;][style=color: #808000;][i]([/i][style=text-decoration: underline;][i]Lưu ý[/i][/style][i]:[/i][i] [/i][style=text-decoration: underline;]Sản phẩm dế sạch là sản phẩm độc quyền của cơ sở chúng tôi[/style][/style][style=text-decoration: underline;][style=color: #808000;][style=text-decoration: underline;].[/style] Sơ chế theo cách mới an toàn, không bị dị ứng cho người dùng, dế có mùi thơm quý vị sẽ phân biệt được ngay khi mua hàng.[/style][/style][/style][/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- DẾ VÀNG. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- DẾ TRẮNG. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- DẾ TRỨNG. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- DẾ LỘT. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- BỌ CẠP. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- TẮC KÈ. [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- SÂU, CÔNG, MỐI CHÚA, NHỆN HÙM [/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;][b]- RẾT, BỬA CỦI (ông uống bà khen)[/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=color: #800080;][style=font-size: xx-large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #800080;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b][style=color: #800080;]- RƯỢU NGÂM CÁC LOẠI...[/style] [/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][style=color: #ff0000;][style=text-decoration: underline;][i][b]Xin liên hệ:[/b][/i][/style][/style] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][style=color: #99cc00;][b][style=color: #0000ff;] [style=color: #800080;]Mrs XUÂN - 097.487.0000[/style][/style][/b][/style][/style][style=color: #800080;] [b]ĐC: 119 TAM TRINH - HOÀNG MAI- HÀ NỘI.[/b][/style] [style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=color: #008000;][URL=http://gallery.vatgia.com/gallery_img/16/bst1301726670.JPG] [/URL][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;] [/style][/p] [p][style=font-size: xx-large;][style=color: #ff0000;][b][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;] [/style][/b][style=text-decoration: underline;][i][b]lưu ý:[/b][/i][/style][/style] [style=color: #800080;][b][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;]CÁC BẠN Ở XA KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRAI XIN MỜI MUA HÀNG BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN:[/style][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;]"CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XUÂN. SỐ TK: 1500205375877.[/style][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;] NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI".[/style][/style][/style][/b][b][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;] [/style][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;]CHÚNG TÔI SẼ CHUYỂN HÀNG NGAY CHO CÁC BẠN MỘT CÁCH AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.[/style][/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;] [/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;]TẮC KÈ [/style][/style][/style][/style][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;]có tên khoa học là Gekko gekko, họ Gekkonidac, bộ Lacertilia, lớp Reptilia. Nó là một dược liệu quí mà nhân dân ta vẫn quen dùng từ lâu. Do việc khai thác quá mức nên số lượng tắc kè ngoài thiên nhiên giảm sút nhanh chóng, nên việc nuôi nó để chủ động sử dụng là điều cần thiết. [/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b]TẮC KÈ[/b] [/style][/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]là loại dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao.Tắc kè hay còn gọi là ĐẠI BÍCH HỔ hay CÁP GIẢI.Theo y học dân tộc tắc kè là một vị thuốc bổ có tác dụng làm giảm mệt mỏi, chữa nhiều chứng ho kho trị, ho ra máu, hen suyễn, đái rắt ,đái són, đau xương...tráng dương bổ thận... rất hiệu quả.Trong các bài thuốc nam tắc kè được dùng ngâm rượu hoặc sấy khô tán thành bột để uống.Theo các kết quả phân tích cho thấy thân và đặc biệt là đuôi tắc kè có chứa rất nhiều a xit a min và các chất béo có tác dụng kích thích sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng sức khỏe con người. (Trích bài của KS ĐẶNG TỊNH ) Ngoài sử dụng trong y học tắc kè còn được sử dụng làm các món ăn bổ dưỡng, rất được các nhà hàng khách sạn ưa chuộng. Trước đây tắc kè ngoài tự nhiên rất nhiều, nhưng do nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa và xuất khẩu ngày càng cao nên tắc kè ngoài tự nhiên bị săn bắt quá mức gần như cạn kiệt . Do thị trường tiêu thụ tắc kè rất phong phú và đa dạng, hiện còn khan hiếm, để đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường nên trang trại của chúng tôi đã và đang cung cấp tắc kè giống , tắc kè thịt cho các hộ chăn nuôi và nhà hàng, khách sạn.[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;] [/style][/style][/style][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;][img]http://i397.photobucket.com/albums/pp51/tantaitbh/tacke4.jpg[/img][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;] [/style][/style][/style][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;] [/style][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b][style=color: #99cc00;][img]http://img.suckhoedoisong.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/15/2b864001358772n.JPG[/img][/style][/b][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/p] [p] [style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;] [style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;][style=font-size: medium;] [/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;]1.ĐẶC ĐIỂM:[/style][/style][/b][/style] [/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Hình dáng bên ngoài trông giống như con thạch sùng (thằn lằn) nhưng to và dài hơn. Thân dài 15-17cm, đuôi dài 10-15cm. Đầu hình tam giác nhọn về phía mõm. Mắt có con ngươi thẳng đứng. Có hai chân trước và hai chân sau, mỗi chân có 5 ngón toè rộng, mặt dưới ngón có các nút bám để con vật dễ leo trèo. Toàn thân từ đầu đến đuôi có những vảy nhỏ hình hạt lồi với nhiều màu sắc (xanh thẫm, xanh nhạt, vàng, đen, đỏ nhạt...). Màu sắc của con vật thay đổi theo màu sắc của môi trường sống để ngụy trang che giấu kẻ thù ăn thịt. Đuôi tắc kè được xem là phần bổ nhất của con vật. Tắc kè mất đuôi trị giá bị giảm hẳn. [/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][b][style=font-size: large;][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;][style=color: #99cc00;]2.TẬP TÍNH VÀ SINH TRƯỞNG:[/style][/style][/style][/style][/b][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Tắc kè có tên trong y học cổ truyền là cáp giới. Các vùng nông thôn Việt Nam, nhiều gia đình đã nuôi tắc kè, nó ở trong các hốc cây, cột nhà hoặc nằm ở dưới các lớp ngói âm dương.[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Tắc kè hoạt động săn mồi về ban đêm là chủ yếu, nó ăn sâu bọ, gián, muỗi, ruồi, nhện và các loài bọ cánh cứng khác. Mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 20[/style][style=font-size: small;]o[/style][style=font-size: medium;]C thì tắc kè ngủ đông. Mùa xuân về, thời tiết ấm áp, những tiếng kêu: “tắc kè, tắc kè… è” là tiếng gọi bạn tình trong mùa động dục.[/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Da tắc kè có nhiều màu óng ánh luôn thay đổi theo môi trường với mực đích ngụy trang để trốn tránh kẻ thù. Nếu khi bắt được tắc kè mà túm lấy đuôi nó, lập tức đuôi sẽ đứt lìa giúp cho tắc kè chạy thoát. Tắc kè cũng giống như con thằn lằn, đứt đuôi là hình thức tự vệ và nó sẽ tái sinh đuôi khác. Tắc kè thuộc họ bò sát nhưng không có nọc độc. [/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Khi tắc kè được 6 đến 7 tháng tuổi đạt trọng lượng khoảng 80g trở lên thì bắt đầu đẻ trứng, một tháng đẻ một lần mỗi lần đẻ từ 2 đến 5 trứng.Chúng đẻ liên tục trong nhiều năm, trứng bám vào vách tường hoặc thân cây sau 2 đến 3 tháng thì nở.[style=font-family: arial;]Tắc kè con thường sống chung tổ với bố mẹ, chúng chỉ đi tìm tổ mới khi tổ cũ đã quá đông các thành viên.[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;]3.THỨC ĂN:[/style][/style][/b][/style] Tắc kè ăn các loại côn trùng còn sống như: dế mèn, gián, châu chấu, trùn quế, sâu, mối, nhện...[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;]4.CÔNG DỤNG:[/style][/style][/b][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=color: #99cc00;][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;]Theo sách: Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GSTS Đỗ Tất Lợi có đoạn viết “Thịt tắc kè vị mặn, tính ôn, có tác dụng làm giảm mệt mỏi, cơ thể suy nhược, chữa nhiều chứng ho khó trị rất hiệu quả, tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lực, trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng, hen suyễn, người già đau lưng, đau khớp..." Còn theo nhiều sách y học cổ truyền, thịt tắc kè, rượu và thuốc bào chế từ con tắc kè có tác dụng trợ dương, ích âm, trị ho lâu, ho ra máu. Từ giá trị bổ dưỡng đó trong dân gian nhiều người đã coi tắc kè là một con vật quý hiếm, người dùng thường xuyên có thể nâng cao sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai. Các kết quả phân tích cho thấy thân và đặc biệt là đuôi của nó có chứa nhiều axít amin và các chất béo có tác động kích thích sự hoạt động của hệ thần kinh, tăng cường sức khoẻ cho con người…[/style][/style][/style][/style][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;] [/style][/style][/b][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;][style=font-size: medium;][style=font-size: large;]5.CÁCH LÀM CHUỒNG NUÔI: [/style] [/style][/style][/style][/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Trước đây ở nước ta có rất nhiều tắc kè, mỗi năm bẫy bắt tới 2-3 trăm ngàn con vừa để đáp ứng nhu cầu nội tiêu vừa để xuất khẩu. Ngày nay do bị săn bắn quá nhiều đồng thời môi trường sống thích hợp của nó bị thu hẹp lại nên lượng tắc kè sống trong tự nhiên bị giảm sút mạnh. Vì vậy, người ta đã nghĩ ra cách nuôi tắc kè để có sản phẩm cung cấp cho thị trường. Căn cứ vào tập tính sinh hoạt, đặc biệt là tập tính thích sống ở một hang tổ quen thuộc trên thân cây, không ưa rời chỗ ở cũ chuyển đến nơi khác nên ta đã nuôi được tắc kè trong chuồng nuôi theo cách sau đây:[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: medium;]- Chuồng nuôi được quây bằng lưới nilon hoặc lưới sắt mắt cáo đường kính mắt lưới 0,3cm. Kích thước chuồng: Dài 3m- rộng 2m- cao 2m. [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: medium;]- Làm cửa cao để người nuôi tiện ra vào[/style][/style].[/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;]- B[/style][style=font-size: large;]ên trong chuồng đặt vài cây gỗ hoặc ống tre nứa cho chúng leo trèo và đẻ trứng. [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: medium;]Sau đó chúng ta chon những con tắc kè khỏe mạnh gần đến độ tuổi sinh sản thả vào chuồng để nuôi.Chỉ cần cho chúng ăn uống tốt là chúng tự sinh sản và phát triển rất tốt.[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b][style=font-size: medium;][style=font-size: large;][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;]6. PHÂN BIỆT CON ĐỰC,CON CÁI:[/style][/style][/style] [/style][/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]Cầm con tắc kè ngửa bụng, giữ cho tư thế nằm yên và thẳng, xem các dấu hiệu sau:[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]- Con đực gốc đuôi phồng to, lỗ huyệt lồi có gờ cao, còn con cái gốc đuôi thon, lỗ huyệt lép hơn.[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]- Dưới lỗ huyệt có hai chấm gọi là chấm dưới huyệt. ở con đực chấm dưới huyệt to như hạt gạo, lồi và rất đen, còn con cái mờ và lép.[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: medium;]- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp vào chỗ phồng to của gốc đuôi, nếu là con đực thì có gai giao cấu lòi ra mầu đỏ thẫm, con cái không có.[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=color: #000000;][b][style=color: #99cc00;][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;][style=color: #99cc00;]7.CÁCH CHẾ BIẾN:[/style][/style][/style][/style][/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: medium;]Tắc kè sau khi bắt về nếu muốn dùng tươi thì chặt bỏ đầu và bốn bàn chân. Dùng dao khứa dọc sống lưng, lột da, mổ bụng bỏ ruột, chặt thành từng miếng đem ướp gia vị: Nước mắm, gừng tươi rồi đem nấu cháo. Hoặc sau khi làm thịt tắc kè xong, rửa sạch để ráo nước, tẩm nước gừng rồi sấy khô, tán thành bột. Bột tắc kè có thể trộn mật ong, làm thành viên để để dùng dần.[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=font-size: medium;]Muốn bảo quản tắc kè được lâu, nhất là tắc kè thương phẩm, cần chế biến tắc kè khô như sau: Đặt tắc kè nằm ngửa trên một miếng gỗ phẳng, đóng đinh ghim bốn bàn chân vào mặt gỗ, dùng dao sắc rạch một đường từ cổ cho đến đuôi, moi bỏ ruột, lau sạch máu và nhớt. Dùng hai que to, một que xiên ngang căng hai chân trước. Que nữa xuyên ngang căng hai chân sau. Dùng tiếp hai que ngắn và mềm hơn đặt chéo trong lòng bụng để căng cho phẳng. Cuối cùng dùng một que dài xuyên từ đầu xuống tận đuôi.[/style][/style][/p] [p][style=font-size: medium;][style=font-size: large;]Cắt giấy bản thành từng giải quấn chặt đuôi vào que để khỏi bị đứt hoặc gãy, vì đuôi tắc kè vốn được coi là phần quý nhất. Sau khi đã xử lí xong đem phơi khô hoặc sấy khô. Dược liệu sau khi đã được sấy khô có hình dẹt phẳng. Đầu, đuôi, chân đều được căng trên một mặt phẳng. Lúc này, mắt tắc kè khô lõm xuống, miệng hơi há có hàm răng nhỏ, lưng có màu đen xám, sống lưng nhô rõ, toàn thân dược liệu có những hàng vảy nhỏ…[/style][style=font-size: large;][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][b][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;] [/style][/style][/b][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-family: arial,helvetica,sans-serif;][style=color: #000000;][style=font-size: large;][style=color: #99cc00;][style=text-decoration: underline;][b]8. CÁC MÓN ĂN VÀ RƯỢU NGÂM CÁC LOẠI[/b][/style][/style][style=text-decoration: underline;][style=color: yellowgreen;][b] [/b][/style][/style][/style] [/style][/style][/p] [style=font-size: large;][style=color: #000000;][b]Bổ dưỡng tắc kè nướng:[/b] [/style][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Muốn có món tắc kè nướng đúng cách, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở lên), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 chân, rửa sạch bằng rượu thay vì nước để thịt không bị tanh. Tốt nhất là nướng tắc kè trên bếp than hồng. Kinh nghiệm dân gian cho biết đuôi tắc kè là phần quan trọng nhất, bổ dưỡng nhất nên khi nướng phải chú ý đừng cho cháy khét, nếu không sẽ mất hết tác dụng.[/style][/style][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Khi vừa chín vàng, thịt tắc kè sẽ bốc lên một mùi thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta dùng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị cháy khét, sau đó dùng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối tiêu chanh hoặc xì dầu.[/style] [/style][/p] [style=font-size: large;][b][style=color: #000000;]Xì xụp cháo tắc kè:[/style][/b][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Món khoái khẩu thứ hai là cháo tắc kè. Cháo nấu chung với nấm, củ hành. Tắc kè sau khi lột da, làm sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở lên rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với tiêu, tỏi, hành, nước mắm. Sau đó bắc chảo lên xào cho đến lúc chín vàng, bốc thơm là được. Khi ăn múc cháo nóng ra tô rồi cho thịt tắc kè vừa xào chín vào vừa thổi vừa ăn, húp tới đâu ngon ngọt tới đó. [/style][/style][style=font-size: large;] [/style][/p] [style=font-size: large;][style=color: #000000;][b]Nộm tắc kè:[/b] [/style][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Tắc kè xé phay trộn với bắp chuối rau răm thì khỏi phải nói, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt gà, ăn miễn chê.[/style][/style][style=font-size: large;] [/style][/p] [style=font-size: large;][style=color: #000000;][b]RƯỢU TẮC KÈ:[/b][/style][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Theo sách cổ thì tắc kè là vị thuốc quí tương đương với nhân sâm. Thường được dùng trong những trường hợp bất lực ở đàn ông. Khi dùng phải dùng 1 đôi (một đực một cái mới công hiệu). Ngoài ra tắc kè còn là vị thuốc bổ phế, dùng để chữa các chứng ho lâu ngày không hết.[/style][/style][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;]Phương thuốc:[/style] Tắc Kè (1 đực, 1 cái) 50g, đảng sâm 80g, huyết giác 10g, trần bì 10g, tiểu hồi 10g, đường cát 40g, rượu nếp 400 2 lít.[/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=text-decoration: underline;][style=color: #000000;]Cách bào chế:[/style][/style] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Dùng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở lên, bỏ 4 bàn chân, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật vàng thơm, nhớ giữ còn đuôi.[/style] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Dùng khô: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy khô. Khi dùng nhúng vào nước sôi, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở lên và 4 bàn chân. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho vàng đều. Ngâm 2 con trong 1 lít rượu gạo 40 độ, cho các vị thuốc đã nói ở trên vào,chôn dưới đất 100 ngày (bách nhật) để cân bằng âm dương rồi mới đào lên. Sau đó lọc bỏ bã, cho vào chai thủy tinh, đậy nút kín[/style] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;]Cách dùng:[/style]Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ngày 3 lần trước bữa ăn.[/style] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;]Công dụng[/style]: Bổ phế, bình suyễn, bổ thận tráng dương.[/style] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;]Chủ trị[/style]: Thận dương suy kém, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm, hen suyễn (thể hư hàn).[/style] [/style][/p] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][b]RƯỢU DẾ:[/b][b] [/b][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=text-decoration: underline;]Cách làm[/style]: Dế cho nhịn ăn 2 ngày cho sạch ruột ngâm với một ít rượu 40 độ C khoảng 20 phút rồi vớt chúng sang bình ngâm với1 lít rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ngâm sau khoảng 1 tuần là uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.[/style][/p] [style=font-size: large;][b][style=color: #000000;] RƯỢU RẾT: [/style][/b][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Con rết còn có tên là ngô công, thiên long, bách túc, bách cước. Chúng sống ở dưới những khúc gỗ mục, các hòn đá, mái nhà mục nát. Con rết có 2 chất độc gần giống nọc ong, có tính phá huyết.[/style][/style][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=text-decoration: underline;]Theo Đông y [/style]: con rết vị cay, tính ôn, có độc, vào kinh can. Tác dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. Dùng rượu rết bôi lên mụn nhọt có tác dụng tiêu nhọt, trừ viêm. Rượu rết xoa bóp khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.[/style] [/style][/p] [style=font-size: large;][b]RƯỢU BỌ CẠP:[/b][/style] [p][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;] [/style][style=font-size: large;] Cách làm: Rửa sạch bằng cách ngâm khoảng 20 con bọ cạp với một ít rượu đậu khoảng 20 phút, sau đó gắp bọ cạp sang bình ngâm có chứa 1 lit rượu 40 độ. Đã có rất nhiều khách mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đà. [/style][style=text-decoration: underline;][style=font-size: large;] [/style][/style][style=font-size: large;][style=color: #000000;]Công dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng méo, bán thân bất toại, thiên đầu thống, tràng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. [/style][/style][/p] [p][style=font-size: small;][style=font-size: small;][style=font-size: small;] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg[/img] [/style][/style][/style][style=font-size: small;][i][style=color: #800080;]Dế chiên bột nè[/style][/i] [/style] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg[/img] [i][style=color: #800080;][style=font-size: small;]Và dế rang muối ớt nữa[/style][/style][/i] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg[/img] [style=font-size: small;][i][style=color: #800080;]Dế cuốn thịt ba rọi nướng nè[/style][/i] [/style] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg[/img] [/p] [style=font-size: large;][style=color: #000000;][style=font-family: verdana;][b]DẾ CHIÊN GIÒN[/b][/style][/style][/style] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [style=font-family: verdana;]1.[/style] [b][style=font-family: verdana;]Nguyên Liêu[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- 100 g Dế làm sạch để ráo nước[/style] [style=font-family: verdana;]- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.[/style] [style=font-family: verdana;]- Lá chanh thái chỉ.[/style] [style=font-family: verdana;]1.[/style] [b][style=font-family: verdana;]Cách chế biến[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- Bột ngọt, bột nêm, dầu hào (đường), dấm, ướp trong vòng 3-5 phút, cho vào chảo chiên chin, vừa độ giòn ngậy, cho ra bát có sẵn một ít gừng, tỏi, xả băm nhỏ và lá chanh thái chỉ, trộn đều để dậy mùi thơm.[/style] [style=font-family: verdana;]- Bày ra đĩa gồm lá thơm,lá lốt, phồng tôm, …[/style] [style=font-family: verdana;]1.[/style] [b][style=font-family: verdana;]Cách chế biến nước chấm[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, và tương ớt trộn đều sao cho nước chấm có độ sánh, có vị cay chua ngọt là được. [/style][/style][/style][style=font-size: large;][b][style=color: #800080;][style=color: #000000;] [/style][/style][/b][/style][style=font-size: small;] [/style][/p] [style=font-size: large;][style=color: #000000;][b][style=font-family: verdana;]DẾ CHIÊN BỘT[/style][/b][/style][/style] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [style=font-family: verdana;]1.[/style] [b][style=font-family: verdana;]Nguyên Liệu[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- 100 g Dế làm sạch để ráo nước.[/style] [style=font-family: verdana;]- 70g bột chiên tôm[/style] [style=font-family: verdana;]- 50g cải xà lách[/style] [style=font-family: verdana;]- 50g rau sống các loại[/style] [style=font-family: verdana;]- 1 Trái dưa leo[/style] [style=font-family: verdana;]- 1 Trái cà chua[/style] [style=font-family: verdana;]- 10g đậu phộng hạt[/style] [style=font-family: verdana;]- 10g tỏi, ớt , xả và me[/style] [style=font-family: verdana;]1.[/style] [b][style=font-family: verdana;]Cách chế biến[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- Đun sôi dầu ăn chiên giòn đậu phộng vớt ra. Khuấy tiêu , bộtchiên tôm dẻo đều , cho dế vào trộn đều. Cho dế vào chảo chiên giòn , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, cà chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế vào giữa . Ăn kèm với bánh tráng rất ngon.[/style] [style=font-family: verdana;]- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn trên, cho thêm vị chua.[/style][/style][/style] [/p] [style=color: #000000;][style=font-size: large;][b][style=font-family: verdana;]DẾ NƯỚNG[/style][/b][/style][/style] [p][style=font-size: small;] [/style][/p] [p] [style=color: #000000;][style=font-size: large;][b][style=font-family: verdana;]1. Nguyên liệu[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- 100g Dế làm sạch để ráo nước[/style] [style=font-family: verdana;]- Cây, que, hoặc vỉ nướng[/style] [style=font-family: verdana;]- Dế ướp bột ngọt, bột nêm từ 5 - 10 phút[/style] [style=font-family: verdana;]- Nước mắm cay ngọt[/style] [style=font-family: verdana;]- Rau sống, phồng tôm.[/style] [b][style=font-family: verdana;]2. Cách chế biến[/style][/b] [style=font-family: verdana;]- Dế ghim vào cây theo chiều ngang mình hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế chín giòn thơm và ngậy. Chiên giòn phồng tôm bày ra đĩa cùng rau sống , sau đó cho dế vào giữa .[/style] [style=font-family: verdana;]- Nước chấm: Như đã hướng dẫn ở trên, nước chấm cay ngọt.[/style] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p] [/p] [p] [/p] [p][style=font-size: large;][b][style=color: #000000;] DẾ RANG MUỐI ỚT[/style][/b][/style][/p] [p][style=font-size: large;][b] [/b][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: x-small;][style=font-size: medium;][b] [/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][b] Cách[/b] [b]C[/b][b]hế biến[/b][b]: [/b][/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: small;][style=font-size: x-small;][style=color: #800080;][style=font-size: large;][style=color: #000000;]- Cho muối ớt vào chảo rang 5 phút .sau đó bỏ Dế vào rang cùng cho đến khi dế chín - Bạn sẽ có món ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn cùng vị béo ngậy của Dế sẽ làm thực khách khó quên - Món ăn này dùng kèm với dưa chuột , cóc , xà lách , rau thơm[/style][/style] [b] [/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: small;][style=font-size: x-small;][style=color: #800080;][b] [/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=font-size: large;][b][style=color: #000000;] GỎI DẾ[/style][/b][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=font-size: small;][style=font-size: x-small;][style=color: #800080;] [style=color: #000000;][style=font-size: large;][b]1.Nguyên liệu:[/b][/style][/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- 100g dế đã làm sạch[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- 30g đậu phộng[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- 40g xoài xanh, cóc thái chỉ, đậu phộng, bánh tráng, phồng tôm, húng, răm, mùi, nước mắm cay ngọt...[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][b][style=font-size: small;][style=color: #800080;] [style=color: #000000;][style=font-size: large;]2.Cách chế biến :[/style][/style][/style][/style][/b][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- Dế ướp mắm ,tiêu, hạt nêm,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 phút.[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- Dầu đun sôi cho dế vào đảo 3-4 phút vớt ra để ráo dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đã chuẩn bị từ trước cho thêm gia vị cay ngọt cuộn ăn với bánh tráng (món này rất ngon hấp dẫn thực khách cả nam và nữ)[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][b][style=font-size: small;][style=font-size: small;][style=font-size: medium;][style=color: #800080;] [/style][/style][/style][/style][/b][style=font-size: large;][b][style=color: #800080;][style=color: #000000;]DẾ KHO TIÊU[/style][/style][/b][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style] [style=color: #000000;] [/style][/p] [p][b][style=font-size: small;][style=color: #800080;][style=font-size: small;][style=font-size: medium;] [/style][/style][/style][/style][/b][style=font-size: small;][style=color: #800080;][style=font-size: small;][style=font-size: medium;] [/style][/style][style=color: #000000;][b][style=font-size: large;](Món này các hàng cơm rất ưa chuộng )[/style][/b][/style][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] - Ướp dế với tiêu,tỏi, ớt,hạt nêm khoảng 10 phút sau đó cho một ít nước vào kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn vào chiên nhỏ lửa đến lúc giòn là được.(món này ăn với cơm nóng dưa chuột, cà chua.)[/style][/style][/p] [p] [/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: small;] [/style][/style][/p] [style=font-size: large;][b][style=color: #000000;]DẾ CHIÊN BƠ[/style][/b][/style] [style=color: #000000;][style=font-size: x-small;][b][style=font-size: medium;] [/style][/b][/style][/style] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;][b]1. Nguyên Liệu: [/b]- 300gr dế cơm. - 2 thìa súp bột chiên giòn. - 1 quả trứng gà. - 1/2 thìa súp bột nêm. - 2 thìa súp bơ.[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;][b]2. Cách chế biến:[/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- Làm sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đó rửa lại và để ráo nước. Đập trứng gà vào bát, đánh tan với chút bột nêm, cho dế vào hỗn hợp trứng, để khoảng 5 phút cho ngấm gia vị.[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- Đun bơ nóng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chiên giòn khô rồi thả vào chảo bơ rán vàng.[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;]- Dọn dế ra dĩa, có thể chấm kèm với tương ớt.[/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][b][style=font-size: small;][style=color: #800080;] [/style][/style][/b][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=font-size: large;][b][style=color: #800080;][style=color: #000000;]DẾ KHO TỘ CƠM NIÊU[/style][/style][/b][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #800080;][b][style=color: #000000;] [/style][/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;][b]1.Nguyên liệu:[/b][/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #800080;][style=color: #000000;]- 1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu mè, dầu hào, 1/2 muỗng cà phê ớt xay nhuyễn, một ít tiêu, bột ngọt.[/style] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;][style=font-size: large;] [/style][/style][/p] [p][style=font-size: large;][style=color: #000000;][b]2. Cách chế biến: [/b][/style][style=color: #800080;][style=color: #000000;]- Cho dế vào nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu mè, dầu hào, bột ngọt. - Bắc nồi lên bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 phút, khi sôi thì cho thêm 1/2 chén nước lạnh vào. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt là được. - Cho ớt xay nhuyễn và tiêu vào để dậy mùi thơm. - Dế kho tộ ăn kèm với các loại lá cóc, lá lụa, lá bằng lăng. Dùng với cơm trắng, nóng rất ngon.[/style] [/style][/style][/p] [p][style=color: #000000;] [/style][/p] [p][style=font-size: large;]CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG![/style][/p] -Liên hệ: TRAN THI THANH XUAN -Địa chỉ: 119 TAM TRINH HOANG MAI HA NOI -Điện thoại: 0974870000