Hot!!!Đầm,Jumpsuit,Áo sơ mi,áo kiểu,rẻ,đẹp nhất hiện nay!-P2

[b][COLOR=#ff0000]MS127: 185.000VND[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=black]Phong cách : Châu Âu[/FONT] [COLOR=black]Chất liệu: lụa, mượt (sờ vào cảm thấy lạnh)[/FONT] [COLOR=black]Kích thước: áo dài 115cm, ngực tối đa 105cm, eo 108cm,quần dài dưới 85cm,hông 130cm.[/FONT] [COLOR=black]Màu: đen[/FONT] [b][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428619_MS127-1.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428619_MS127-1.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428619_MS127.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428619_MS127.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428637_MS127-4.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428637_MS127-4.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428665_MS127-8.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/16/73/1313428665_MS127-8.jpg[/img][/URL][/b] [COLOR=#ff0000][b]MS141 - 175.000 VNĐ[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Chất liệu: Cotton[/FONT] [COLOR=black]Kích thước: Ngực 96cm, 34cm vai, tay áo 37cm, dài 72cm[/FONT] [COLOR=black]Màu sắc: hồng[/FONT] [URL=http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/14/12/13157251451782376261_574_0.jpg][img]http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/14/12/13157251451782376261_574_0.jpg[/img][/URL] [b][COLOR=red]MS144- 180.000VND[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=black][COLOR=black]Kích thước: Ngực 90cm, 38cm vai, tay áo 33cm, dài 61cm[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu sắc: ca cao[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b][COLOR=red]MS169-[/FONT][COLOR=red]230.000VND[/FONT][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [COLOR=red][COLOR=#000000]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000000]Màu : đen[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000000]Chất liệu: vải[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=#000000]Kích thước : ngực: 82 cm, chiều dài: 50cm, tay áo: 37cm, vai rộng: 40cm[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b]M[/b][/FONT][/FONT][COLOR=red][b]S185-120.000VND[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu: hồng[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: ngực 64- 76cm, dài 45cm[/FONT][/FONT] [COLOR=red][b]MS178-155.000VND[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu: xanh[/FONT][/FONT] [COLOR=red][b]MS179-150.000VND[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: dài 56cm, ngực 84cm, tay áo 16cm[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu: tím[/FONT][/FONT] [COLOR=red]MS193- 175.000VND[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black][COLOR=red][b]MS187- 230.000VND[/b][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu: trắng[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: vai 40.5cm, ngực 46cm, chiều rộng dưới 49.5cm, eo 26cm, hông 50.5cm, dài 84cm[/FONT][/FONT] [COLOR=red][COLOR=red][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065002_MS187.jpg][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065002_MS187.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065002_MS187.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065003_MS187-1.jpg][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065003_MS187-1.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065003_MS187-1.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065005_MS187-2.jpg][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065005_MS187-2.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065005_MS187-2.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065067_MS187-4.jpg][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065067_MS187-4.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065067_MS187-4.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065069_MS187-6.jpg][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065069_MS187-6.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/03/73/1315065069_MS187-6.jpg[/img][/URL][/URL][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=red][b]MS175- 175.000VND[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Chất liệu: vải[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: vai 34cm, ngực 74cm,dài 74.2cm[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu: xanh dương[/FONT][/FONT] [COLOR=#ff0000][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184416_MS175.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184416_MS175.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184450_MS175-4.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184450_MS175-4.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184449_MS175-3.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184449_MS175-3.jpg[/img][/URL][/FONT][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184526_MS175-11.jpg][COLOR=#ff0000][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184526_MS175-11.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184526_MS175-11.jpg[/img][/URL][/FONT][/URL][COLOR=#ff0000][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184585_MS175-16.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/24/73/1314184585_MS175-16.jpg[/img][/URL] [/FONT] [b][COLOR=#ff0000]MS164- 215.000vnd[/FONT][/FONT][/b] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Loại màu: Đen , Kaki[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước : ngực 115cm, vòng eo 60cm - 88cm, hông 52cm, vòng đùi 104cm[/FONT][/FONT] [URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950932_MS164-1.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950932_MS164-1.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950932_MS164.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950932_MS164.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950970_MS164-3.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/22/73/1313950970_MS164-3.jpg[/img][/URL][/FONT] [COLOR=#ff0000][b]MS165 - 215.000 VNĐ[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT] [COLOR=black]Loại màu: Đen , Kaki[/FONT] [COLOR=black]Kích thước : ngực 115cm, vòng eo 60cm - 88cm, hông 52cm, vòng đùi 104cm[/FONT] [URL=http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/20/48/13157489311956779937_574_0.jpg][img]http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/20/48/13157489311956779937_574_0.jpg[/img][/URL] [COLOR=#ff0000][b]MS154 - 190.000 VNĐ[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Chất liệu: Cotton[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: Ngực 90cm, 36cm vai, tay áo 52cm, dài 55cm[/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu sắc:cam[/FONT][/FONT] [URL=http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/14/14/13157252641552045873_574_0.jpg][img]http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/09/11/14/14/13157252641552045873_574_0.jpg[/img][/URL] [COLOR=red][b]MS192-170.000vnd[/b][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Phong cách: Hàn Quốc[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Màu:đen, trắng, xanh, nâu,đỏ, xám[/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=black]Kích thước: vai 36cm,dài 60cm, ngực 84cm,tay áo 61cm[/FONT][/FONT][/FONT] [URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/04/73/1315070807_MS192-8.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/04/73/1315070807_MS192-8.jpg[/img][/URL][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/04/73/1315070853_MS192-10.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/09/04/73/1315070853_MS192-10.jpg[/img][/URL] [b][URL=http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/31/73/1314809615_12898498921110043113_574_574.jpg][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/31/73/1314809615_12898498921110043113_574_574.jpg[/img][/URL][/b] [b][u][COLOR=#ff0000]MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:[/FONT][/u][/b] Tel : [COLOR=#4b0082]0909906580 - Minh[/FONT] Mail: [COLOR=#4b0082]cindy.tran_shop@yahoo.com[/FONT] Yahoo chat: [COLOR=#4b0082]cindy.tran_shop[/FONT] Website: [URL=http://vn.360plus.yahoo.com/cindy.tran_shop/article?mid=38&prev=39&next=37][COLOR=blue][b]http://vn.360plus.yahoo.com/cindy.tran_shop/article?mid=38&prev=39&next=37[/b][/FONT][/URL] Địa chỉ : 766/23 Cách Mạng Tháng 8, P5,Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh [b][COLOR=red]Hình thức chuyển khoản:[/FONT][/b] TK ANBINH BANK Số tài khoản: 0521023831007 - Tên TK: Trần Đào Tuyết Minh [COLOR=#800080]TK ĐÔNG Á BANK, chi nhánh Tô Hiến Thành, TP. Hồ Chí Minh[/FONT][/FONT] [COLOR=#800080]Số tài khoản: 0107.614.328 - Tên TK: Trần Đào Tuyết Minh [/FONT][/FONT] Địa điểm giao hàng miễn phí: chợ Phạm Văn Hai, công viên Lê Thị Riêng, câu lạc bộ Lan Anh, siêu thị điện thoại Viễn Thông A (đường 3/2, Q.10)