Giày vẽ tay thời trang tuỗi teen ms50a

[p][style=font-size: large;]*** giày +vẽ =269k ,[style=text-decoration: underline;][style=color: #0000ff;][style=font-family: times new roman;][style=font-size: 36pt; font-family: times new roman,times;]hàng có sẵn[/style] ,[/style][/style][style=font-size: 36pt; color: #0000ff; font-family: times new roman,times;][style=font-family: times new roman;]ko cần order nha[/style] [/style][/style],nhận đặt hàng theo yêu cầu !!!!!![/style][/p] [p] [style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;][style=font-size: 20pt;][style=color: #ff0000;][style=font-family: Verdana;][style=text-decoration: underline;]***SHOP THUANO[/style] : LUÔN MUỐN BẠN XINH .....[/style][/style][/style][/style][/p] [p][style=font-size: 24pt;]*[style=text-decoration: underline;][style=font-family: times new roman,times;]Cách [/style][/style][/style][style=text-decoration: underline;][style=font-size: 14pt;][style=font-size: 20pt;][style=font-family: times new roman,times;][style=font-size: 24pt;][style=font-family: Verdana;]th[/style][/style]ức mua hàng:[/style][/style][/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]Các bạn ở gần có thể đến shop thuano,trực tiếp xem mẫu và chọn hình,thử hàng,chê [/style][/style][style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]khen tự nhiên,thoải mái,ko mua cũng ko sao.[/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]*[style=color: #ff0000;][style=text-decoration: underline;][style=font-family: Verdana;]Các ban ở xa muốn mua hàng sẽ gửi tiền vào tài khoản +ship.[/style][/style][/style][/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 20pt;][style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]*nếu bạn nào [style=color: #ff0000;][style=text-decoration: underline;]không có tk[/style][/style] trong ngân hàng thì cứ lưu lại số tk của mình vào ngân hàng người ta sẽ hướng dẩn cho bạn.[/style][/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;] [/style][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]*nếu bạn nào [style=color: #ff0000;][style=text-decoration: underline;]cảm thấy ngại[/style][/style] ko dám vào ngân hàng thì cứ gửi tiền theo đường bưu điện cũng được ,theo địa chỉ shop mình nha :[/style][/p] [p][style=font-size: 12pt;]        [/style][style=font-size: 18pt;] 839/1 hậu giang p11 q6 ,tphcm[/style][/p] [p] [/p] [p][style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]Khi nhận được tiền shop thuano sẽ gửi hàng đi.[/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: times new roman,times;]Bạn có thể gửi hình bạn thích hay mẫu shop có sẵn hay [style=color: #ff0000;][style=text-decoration: underline;]vẽ theo ý thích[/style][/style] cũng được.[/style][/style][/p] [p] [style=font-size: 20pt;][style=font-size: 14pt; font-family: Times New Roman;]*[style=text-decoration: underline;][style=color: #ff0000;][style=font-family: Verdana;]Chuyên cung cấp bán giá sĩ và lẽ cho người nào có nhu cầu ,,,[/style][/style][/style][/style][/style][/p] Tin đăng thuộc: [style=float:right] Than phiền[/URL] [/URL] [style=padding: 0] Giá bán: [style=padding:0 7px] [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/280_280/items/images/22/341/1251189785_50a.jpg[/img] [/URL] 2 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251189829_01.jpg[/img] [/URL] 3 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251189870_00.jpg[/img] [/URL] 4 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251189916_1.jpg[/img] [/URL] 5 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190006_02.jpg[/img] [/URL] 6 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190046_003.jpg[/img] [/URL] 7 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190092_0004.jpg[/img] [/URL] 8 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190255_05.jpg[/img] [/URL] 9 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190301_06.jpg[/img] [/URL] 10 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190376_07.jpg[/img] [/URL] 11 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190444_008.jpg[/img] [/URL] 12 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190592_009.jpg[/img] [/URL] 13 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190726_16.jpg[/img] [/URL] 14 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190768_020.jpg[/img] [/URL] 15 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190821_22.jpg[/img] [/URL] 16 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190862_26.jpg[/img] [/URL] 17 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251190941_28.jpg[/img] [/URL] 18 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251191032_29.jpg[/img] [/URL] 19 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251191210_30.jpg[/img] [/URL] 20 [img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb/56_56/items/images/22/341/1251191264_36.jpg[/img] [/URL] [style=margin-right:10px;]Vào shop thuano[/URL] để xem thêm sản phẩm [style=overflow: hidden;]'; html += '[img]http://admicro1.vcmedia.vn/ads_codes/ads_box_34.ads[/img] var user_name ="thuano"; var cur_id =0; var user_phone =""; var cur_avatar_url ="http://enbac2.todo.vn/style/avatar/default.gif"; var item_id =340781; var trans_type = 2;//; var cur_user_name =""; var root_url ="http://enbac.com/"; var cat_id =57; var guest_name ="Số điện thoại"; var guest_email ="Email"; var state ="0"; var last_comment =0; var loading_comment = 0; [/URL] [style=overflow: hidden;border-top:1px solid #dee6ea;padding-top:10px;] [p] [/p] [style=position: relative;margin-left:22px;float: left;] [style=display:none;margin:9px 0] jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar({sizethumb:50}); function load_all_comment(){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&id=" + item_id+"", success: function(data) { jQuery("#comment_list_all").html(data); jQuery('#scrollbar1').tinyscrollbar_update(); if (can_edit == 1) { jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { activeMenu(this.id); }); jQuery('div.profile_load').livequery("mouseover", function() { user_profile_ids = ''; var user_id = this.lang; var cid = this.id; jQuery('div.bubbleInfo').each(function () { if (this.lang != '' && this.lang > 0 && !user_profile_arr[this.lang]) { user_profile_arr[this.lang] = this.lang; user_profile_ids += (user_profile_ids != '' ? ',' : '') + '' + this.lang + ''; } else { this.lang = ''; } }); if (user_profile_ids != '') { var json_url = WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile&user_ids=" + user_profile_ids; if (jQuery.jCache.hasItem(json_url)) { var data = eval(jQuery.jCache.getItem(json_url)); if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } for (i in data) { profile_data[i] = data[i]; } } else { jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=user&code=mini_profile", {user_ids:user_profile_ids}, function(data) { if (data[user_id]) { parse_miniprofile_data(data[user_id], cid); } jQuery.jCache.setItem(json_url, data); for (i in data) { profile_data[i] = data[i]; } } , "json" ); } } if (profile_data[user_id]) { parse_miniprofile_data(profile_data[user_id], cid); } }); } } }); }// view static function viewing_statistic(){ jQuery.post(WEB_DIR + "ajax.php?act=item&code=viewing_statistic",{ item_id : 340781, page_id : 7766, user_id : 21699 }, function(json) { if (json['statistic'] != '') { document.getElementById('detail_view_statistic').innerHTML = json['statistic']; } if (json['online_status'] != '') { document.getElementById('online_status').innerHTML = json['online_status']; document.getElementById('online_status2').innerHTML = json['online_status']; } },"json" ); } load_all_comment(); viewing_statistic(); var pageNum=jQuery('#pageNum').attr('value'); var n = parseInt(jQuery("span#total_fb_all").html().trim()); jQuery('#commentContainer').scroll(function() { var container = document.getElementById('commentContainer'); if (container.scrollTop + container.clientHeight == container.scrollHeight) { if(!last_comment){ jQuery.ajax({ type: "GET", url: WEB_DIR + "ajax.php?act=comment&code=display_feedback&show_all=1&id=" + item_id + "&cmd=pagging_comment&fb_page="+pageNum+"", success: function(data) { if(data.length