giày len cho bé

[COLOR=DarkSlateBlue][b][i]Em có làm 1 số mẫu giày len cho các bé. Các bác xem thử và mua ủng hộ em[img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318765900_Photo-0450.jpg[/img] M1: [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318765903_Photo-0454.jpg[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/05/68/1317788674_1.jpg[/img] M2: [IMG][img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318766059_Photo-0449.jpg[/img][/IMG] M3: [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318766060_Photo-0453.jpg[/img] M4: [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318766063_Photo-0451.jpg[/img] M5: [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/10/16/68/1318765905_Photo-0455.jpg[/img][/FONT]