Giá USD (đô la Mỹ)

Giá chuẩn : 21.852 đ to 22.360 đ
Check

Giá đô la mỹ có xu hướng giảm, ở ngân hàng nhà nước giá USD là 21.852 giảm 5đ. Tại một số ngân hàng thương mại giá USD bán ra cao nhất là 22300đ 

Ngân hàng nhà nước  cũng thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 7/4/2016 đến ngày 13/4/2016

Mục phân loại: 
Price comparing: