Giá tiêu cập nhật ngày 8 tháng 4

Giá chuẩn : 147.000 đ to 151.000 đ
Check

Mặc dù thương lái mua có phần chậm, giá tiêu vẫn tăng nhẹ, do nông dân trữ tiêu chờ tăng giá. Tại thị trường trong nước giá tiêu liên tục tăng chậm giao động từ 14700. đến 151.000 đồng /1kg . Với tình hình giá tiêu hiện nay, nếu điều kiện cho phép, bà con có thể trữ tiêu đến hết đến hết tháng 4. 

Tại thị trường nước ngoài, cũng giống như trong nước giá tiêu tại sàn giao dịch Ấn Độ và Singapo đều tăng. 

Sản lượng tiêu năm nay có phần thấp hơn năm ngoái, do điều kiện khí hậu thay đổi, tiêu bị dịch bệnh nhiều, mặc dù lượng trồng mới tăng đáng kể.  

Mục phân loại: 
Price comparing: