Giá thép xây dựng

Giá chuẩn : 10.800 đ to 10.950 đ
Check

Giá thép xây dựng dao động từ 10.000 đ đến 10.950 đồng , giá tùy thuộc vào nơi bán do chi phí vận chuyển, phụ thuộc vào loại thép hình, hay thép trơn, thép tấm và chất lượng thép. Thép xây dựng có giá trong khoảng trên. 

 01 Thép cuộn Ø 6 Kg 10.000
 02 Thép cuộn Ø 8 Kg 10.000
 03 Thép Việt Nhật Ø 10 1 Cây (11.7m) 7.2275.000
 04 Thép Việt Nhật Ø 12 1 Cây (11.7m) 10.39106.000
 05 Thép Việt Nhật Ø 14 1 Cây (11.7m) 14.16140.000
 06 Thép Việt Nhật Ø 16 1 Cây (11.7m) 18.49185.000
 07 Thép Việt Nhật Ø 18 1 Cây (11.7m) 23.40240.000
 08 Thép Việt Nhật Ø 20 1 Cây (11.7m) 28.90290.000
 09 Thép Việt Nhật Ø 22 1 Cây (11.7m) 34.87350.000
 10 Thép Việt Nhật Ø 25 1 Cây (11.7m) 45.05460.000
 11 Thép Việt Nhật Ø 28 1 Cây (11.7m) 56.63LH
12 Thép Việt Nhật Ø 32 1 Cây (11.7m) 73.83LH
Mục phân loại: 
Price comparing: