Giá bán lẻ xang dầu điều chỉnh

Giá chuẩn : 15.640 đ to 15.950 đ
Check

Tuy rằng giá dầu thế giới đang có xu hướng tăng nhẹ cộng thêm thuế nhập khẩu xăng dầu tăng thêm. cụ thể như sau Công văn số 4536/BTC-QLG ban hành cùng ngày (5/4) của Bộ Tài chính nêu rõ: Thuế nhập khẩu bình quân áp dụng cho xăng RON 92 trong quý II/2016 sẽ ở mức 18,35%, tăng nhẹ so với 18,08% trong kỳ điều hành trước. Đây là nguyên nhân cho việc điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 5/4 vừa qua. 

Xăng RON 95  khu vực 1 15.640đ  khu vực 2 15.950đ

Xăng RON 92 khu vực 1   14.940  khu vực 2    15.230

E5 RON 92  khu vực 1    14.440      khu vực 2   14.720

DO 0,05S  khu vực 1    9.870    khu vực 2    10.060

Dầu hỏa khu vực 1    8.900  khu vực 2    9.070

Price comparing: