gà tre rừng lai mỹ,ga asil

MS1: GA` CHUỐI VÀNG NẶNG 8LANG, GÀ ZIN 100%, MINH ĐANG NUÔI CHẾ ĐỘ ĐÁ(GIÁ 700K NO FIX) [URL=http://cC5.upanh.com/27.641.34914604.hNS0/08092011114.jpg][img]http://cC5.upanh.com/27.641.34914604.hNS0/08092011114.jpg[/img][/URL] MS2: CŨNG GIỐNG CON TRÊN NẶNG 7L5 GÀ ZIN 100%(GIÁ 700K NO FIX) [URL=http://cC4.upanh.com/27.641.34914603.Opu0/08092011113.jpg][img]http://cC4.upanh.com/27.641.34914603.Opu0/08092011113.jpg[/img][/URL] 2 AE O ĐÂY GA RỪNG LAI MỸ NHE AE [URL=http://cC2.upanh.com/27.641.34914601.5Bl0/08092011112.jpg][img]http://cC2.upanh.com/27.641.34914601.5Bl0/08092011112.jpg[/img][/URL] CẶP CÁN NHƯ CHIẾC ĐŨA [URL=http://cC6.upanh.com/27.641.34914605.De30/08092011115.jpg][img]http://cC6.upanh.com/27.641.34914605.De30/08092011115.jpg[/img][/URL] MS3:GÀ BÔNG NẶNG 9L , BO ĐÁ NẠP LÙA TỐC ĐỘ , GA ZIN 100% (GIA 700K NOFIX) [URL=http://cC0.upanh.com/27.641.34914609.L660/08092011123.jpg][img]http://cC0.upanh.com/27.641.34914609.L660/08092011123.jpg[/img][/URL] MS4:MÁI MỸ 100% SẮP ĐẺ NẶNG 1K6 TỚI ĐẺ CỞ 1K8, GÀ ĐIỀU CỔ VÀNG CHÂN XANH(GIA 4T5) [URL=http://cC3.upanh.com/27.641.34914592.5X60/08092011126.jpg][img]http://cC3.upanh.com/27.641.34914592.5X60/08092011126.jpg[/img][/URL] [URL=http://cC4.upanh.com/27.641.34914593.vMw0/08092011131.jpg][img]http://cC4.upanh.com/27.641.34914593.vMw0/08092011131.jpg[/img][/URL] MS5: GA ASIL NHÂP 2K5 GIÁ 20T BAN DÙM NGUÒI QUEN [URL=http://cC7.upanh.com/27.641.34914596.Rhj0/p0906110846.jpg][img]http://cC7.upanh.com/27.641.34914596.Rhj0/p0906110846.jpg[/img][/URL] [URL=http://cC1.upanh.com/27.641.34914600.VMQ0/p0906110851.jpg][img]http://cC1.upanh.com/27.641.34914600.VMQ0/p0906110851.jpg[/img][/URL] GÀ CỦA E HOÀN TOÀN GA ZIN CHƯA ĐÁ , NẾU AI THẤY DẤU ĐÁ E XIN HOAN TIỀN LAI 200% , CUỐI CUNG XIN AE CHỮ UP !!!!!!!! DC:P7, THÀNH PHỐ TRÀ VINH SDT: 0973.71.72.75